Satelitska televizija direktno do vašeg doma

DTH (Direct-To-Home) je sistem koji omogućava prijem TV programa na bilo kom mestu, ma koliko ono bilo udaljeno od urbanih gradskih sredina. TV program se direktno sa satelita odvodi do pojedinačnih korisnika u manjim mestima gde ne postoji kablovska televizija. U ponudi različitih provajdera ova usluga nosi različite nazive – DirectTV, TotalTV i druge.
DTH je radiodifuzni satelitski sistem za direktno dostavljanje sadržaja krajnjem korisniku. Sastoji se od produkcije TV sadržaja, centra za emitovanje tog sadržaja, koji se šalje ka satelitu, zatim satelita u geostacionarnoj orbiti, koji reemituje program ka Zemlji, i korisničkih uređaja za prijem signala (antene i prijemnika). Usluge pružaju DTH provajderi, koji sa satelita iznajmljuju određen opseg. Svi kanali koje korisnik prima digitalno se kompresuju u obliku TV programskih paketa.
Platforma za ovu uslugu razvijena je u Americi, gde u pojedinim oblastima živi vrlo malo ljudi na ogromnim prostranstvima. Da bi se koristila ova usluga, mora se nabaviti mala satelitska parabolična mikrotalasna antena (prečnika 45 do 60 cm) i digitalni satelitski prijemnik/dekoder, koji se češće naziva STB (Set-Top-Box) uređaj. Antena se montira na otvorenom prostoru – terasi ili krovu kuće i kablom povezuje sa STB uređajem.
Da bi se koristile DTH usluge, korisnik mora da ima i pretplatnu karticu. Ona je veličine klasične kreditne kartice i jednostavno se ubacuje u odgovarajući otvor na STB uređaju. Plaća se mesečno, na osnovu „potrošnje“ – izbora i vremena korišćenja kanala. Kartica nije potrebna ukoliko se usluga prima preko provajdera koji svim korisnicima nudi određen izbor kanala po fiksnoj mesečnoj ceni. U slučaju korišćenja kartice, STB uređaj je složeniji, jer mora imati elemente za deskremblovanje (dešifrovanje) podataka.
Korisniku DTH sistema mogu biti ponuđene i različite interaktivne usluge – kupovina, pristup računima u bankama, pristup Internetu i slanje elektronske pošte, učešće u nagradnim igrama i kvizovima, igranje interaktivnih video-igara i druge. Korisnikov STB uređaj u tom slučaju mora biti posebne vrste. Da bi podržavao te usluge, treba da ima funkciju personalnog video-rikordera (PVR) za snimanje TV sadržaja, reprodukciju u više brzina, odloženo gledanje i pretraživanje snimljenog materijala. Naravno, da bi se materijal mogao snimati, podrazumeva se i ugradnja hard diska.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.