Upravljanje prenosom broja pozivaoca pomoću GSM-kodova

U GSM-mrežama broj telefona pozivaoca se može prikazati na displeju mobilnog telefona tokom signalizacije poziva. Postoji mogućnost da se slanje broja telefona po želji omogući ili spreči. Ukoliko se ne unese nikakav kod, važi poslednje preduzeto podešavanje u mreži. Uobičajeno je da je prenos broja pozivaoca za svakog novog korisnika u mreži unapred aktiviran.

Jednokratno podešavanje prenosa broja pozivaoca
Pomoću sledećeg koda se prenos broja telefona sa koga nekog zovete može jednokratno isključiti ili uključiti za naredni razgovor. Naravno, svaki kod se aktivira tek pritiskom na taster za uspostavljanje veze:

  Uključenje prenosa broja pozivaoca: * 31 #
  Isključenje prenosa broja pozivaoca: # 31 #
  Provera statusa prenosa broja pozivaoca: * # 31 #

Ova varijanta je naročito korisna kada se u imeniku broj koji želite da birate unese odmah iza koda koji odgovara vašoj želji da vaš sagovornik na svom displeju vidi broj sa koga zovete ili ne:

  Želite da određeni sagovornik vidi vaš broj: * 31 # [željeni broj]
  Ne želite da određeni sagovornik vidi vaš broj: # 31 # [željeni broj]

Provera prikaza brojeva telefona sa kojih drugi zovu vas
Ukoliko se prilikom poziva na vaš broj mobilnog telefona na displeju nikada ne prikazuje broj pozivaoca, mada vaš mobilni telefon podržava ovu funkciju, postoji mogućnost da je prikaz broja pozivaoca u mreži za vaš priključak isključen. Status prikaza broja pozivaoca u mreži („CLIP-funkcija“: Calling Line Identification Presentation) se može proveriti korišćenjem sledećeg GSM-koda:

  Provera statusa prikaza broja pozivaoca: * # 30 #

Ukoliko ova provera pokaže da je CLIP-funkcija u mreži isključena za vaš broj telefona, možete se obratiti svom mrežnom operateru sa željom da se ova funkcija uključi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.