U trendu

VBScript – Tipovi podataka

VBScript poseduje samo jedan tip podataka i to je Variant tip podataka. Variant tip podataka je specijalni vid tipa, koji može da sadrži različite vrste informacija, u zavisnosti od same upotrebe. Pa tako ovaj tip može da sadrži, i numeričke i string (tekstualne) informacije. Pošto je tip Variant, jedini tip u VBScript-u, to je onda jedini tip podataka koji se vraća kao rezultat funkcija. Tip Variant se ponaša kao broj, kada ga koristite u numeričkom kontekstu, a kao tekst kada ga koristite u string kontekstu.

Na primer, ako radite sa podacima koji u sebi sadrže cifre, VBScript će „pretpostaviti“ da su to brojevi i tako će ih tretirati. I u suprotnom, ako radite sa podacima koji jedino mogu da budu string podaci, VBScriptće ih tretirati kao stringove. Naravno, uvek možete postaviti da brojevi budu stringovi, ako ih ugnjezdite unutar dvostrukih navodnika (“ „).

Iza jednostavne numeričke i stringovne klasifikacije, tip Variant može se dalje finije odrediti, u zavisnosti od prirode numeričkih informacija. Na primer, možete imati numeričke informacije koje predstavljaju datum ili vreme. Kada ih budete koristili sa drugim datumskim ili vremenskim podacima, rezultat će uvek biti izražen kao datum ili vreme. Naravno, možemo imati veliku raznolikost numeričkih informacija, od Boolean vrednosti do velikih brojeva sa pokretnim zarezom. Ove različite kategorije informacija, koje mogu biti sadržane u tipu Variant , nazivaju se podtipovi.

Prikazaćemo vam koji su sve to podtipovi:

 • Empty – tip Variant nije inicijalizovan. Vrednost je 0 za numeričke varijable, ili nula-dužine za string varijable („“).
 • Null – tip Variant koji ne sadrži ni jedan podatak.
 • Boolean – sadrži ili vrednost True ili False.
 • Byte – sadrži ceo broj od 0 do 255.
 • Integer – sadrži cele brojeve u intervalu od -32,768 do 32,767.
 • Currency – interval od -922,337,203,685,477.5808 do 922,337,203,685,477.5807.
 • Long – sadrži cele brojeve u intervalu od -2,147,483,648 do 2,147,483,647.
 • Single – sadrži brojeve sa pokretnim zarezom u intervalu od -3.402823E38 do -1.401298E-45 za negativne vrednosti; i 1.401298E-45 do 3.402823E38 za pozitivne vrednosti.
 • Double – sadrži brojeve sa pokretnim zarezom u intervalu od -1.79769313486232E308 do -4.94065645841247E-324 za negativne vrednosti; i 4.94065645841247E-324 do 1.79769313486232E308 za pozitivne vrednosti.
 • Date (Time) – sadrži broj koji predstavlja datum između 1. januara 0100. god. do 31. decembra 9999. god.
 • String – sadrži string koji može da ima približno 2 milijarde karaktera (!).
 • Object – sadrži object.
 • Error – sadrži broj greške (error number).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.