Word – Verzije istog dokumenta

Jedna od velikih prednosti MS Worda jeste mogućnost da snimite odvojene verzije istog dokumenta, i to unutar samo jednog Word fajla. Ukoliko želite da snimite promene koje napravite tokom dužeg rada na jednom dokumentu, možete snimiti višestruke verzije unutar istog dokumenta

Ovim ćete i uštedeti prostor na disku, pošto će Microsoft Word snimiti samo razlike između verzija, a ne cele kopije verzija. Pošto snimite nekoliko verzija dokumenta, možete se vratiti nazad i pregledati, otvarati, i čak brisati neke od ranijih verzija.

Verzije dokumenta možete snimati na dva načina, manuelno ili automatski:

  • Manuelno – U bilo koje vreme kada budete želeli da napravite "snimak" trenutnog stanja dokumenta, možete to stanje zabeležiti kao "verziju" dokumenta. Na primer, možete snimiti verziju dokumenta pre nego je pošaljete na pregled i reviziju i pošto vam vrate pregledan dokument sa ispravkama. Da biste ovo odradili, izaberite padajući meni File> Versions…. U novom dijalog prozoru potrebno je samo da kliknete dugme Save Now. Nakon toga otvoriće se još jedan mali dijalog, u koji možete uneti kratki opis i komentar date verzije dokumenta.

  • Automatski – Možete odrediti da Word automatski snima različite verzije vašeg dokumenta, i to svaki put kada se dokument zatvara. Ovo je korisno kada, na primer, želite da ispratite ko je načinio izmene u dokumentu i kada. Da biste automatski snimali višestruke verzije istog dokumenta, izabraćete isti meni – File> Versions…, samo što ćete u dijalog prozoru Versions in … potvrditi polje Automatically save a version on close. Na kraju samo kliknite dugme Close, za zatvaranje dijaloga.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.