Ženski Internet

Sadržaji kojima se svakodnevno „puni“ Internet sve više su female-oriented, bilo putem klasičnih ženskih sajtova sa savetima o tome kako se šminkati i konsekventno naći muškarca, ili pak raznovrsnim web stranama koje se tiču obrazovanja žena, feminizma, politike i sličnih tema. Jasno, pojedine žene će ovu prvu grupu tretirati kao običnu glupost i traćenje vremena, dok će druge izbegavati feminističke sajtove. Ipak, jedno je sigurno – ženska potreba za Internetom ima takve razmere da se to ne može ignorisati.

Standardna klasifikacija „muškog i ženskog odnosa“ prema surfovanju kaže da muškarci više odlaze na web strane posvećene tehnologiji, politici, kao i to da u većoj meri preuzimaju aplikacije sa Interneta. Žene se tradicionalno tretiraju kao pasivniji konzumenti, što pre svega podrazumeva zaokupljenost slanjem poruka i elektronske pošte, online kupovinu i slične aktivnosti. Naravno, u pitanju je mit načinjen na osnovu nepouzdanih statističkih podataka i nedovoljno razrađenih parametara. Upotreba Interneta ne zavisi toliko od pola, koliko od specifičnih potreba samog korisnika, ali i njenog/njegovog iskustva sa Mrežom.

Većina početnika, naime, često kreće upravo sa poštom i (na Zapadu) kupovinom, što su dve prilično jednostavne aktivnosti. Žene su tradicionalno ograničavane kada je u pitanju pristup tehnologiji, tako da je njihova „orijentacija“ na „slabe“ aspekte mrežnog iskustva prouzrokovana time, a ne nekakvom „rodnom“ orijentacijom ka bezazlenim sadržajima.

Konačno, generacije mlađih žena pokazuju sasvim drugačiju sliku, budući da su za razliku od svojih prethodnica imale rani pristup kompjuterima i informacionim tehnologijama. One čitaju vesti na Internetu, „skidaju“ programe: neke postaju hakerke, a druge razvijaju online biznis. Ovo nije vreme „dolaska žena“: žene su već došle

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.