Veoma je važna: Znate li šta je emocionalna inteligencija?

Dugo smo uspeh merili koeficijentom inteligencije – IQ.

Ali devedesetih se pojavio pojam „emocionalna inteligencija“ – EQ. I, kako se ispostavilo, ovaj pokazatelj je mnogo važniji za lični život i profesionalna dostignuća. Drugim rečima, to je „merna jedinica“ za to kako reagujemo u stresnim ili kriznim situacijama ili kako se odnosimo prema svojim voljenima.

Za početak mali obrazovni program. Šta je emocionalna inteligencija? Ovaj termin su skovali psiholozi John D. Mayer i Peter Salovey. I opisali su koncept u pet delova:

Emocionalna samopercepcija. Koliko dobro mogu da prepoznam i protumačim svoja osećanja.

Emocionalna samoregulacija. Kako mogu da se nosim i kontrolišem svoja osećanja?

Sposobnost samo-motivisanja i odlaganja zadovoljenja. Koliko sam oduševljen situacijama? Mogu li da sačekam svoju nagradu?

Saosećanje. Koliko dobro mogu da sagledam i protumačim osećanja drugih ljudi?

Socijalna kompetencija. Koliko dobro mogu da se nosim sa osećanjima drugih? Da li sam u stanju da „zarazim“ svoje voljene osećanjima blagostanja, samopouzdanja i entuzijazma?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.