Loš uticaj stresa na brak

U američkom “Časopisu o braku i porodici” (“Journal of Marriage and Family”) objavljeni su rezultati istraživanja koje su dr Nikol A. Roberts (Nicole A. Roberts) i dr Robert V. Livenson (Robert W. Levenson), sa kalifornijskog Univerziteta Berkli, sproveli sa namerom da ispitaju uticaj stresa i fizičke iscrpljenosti na bračni život.
Preliminarni zaključci ukazuju na to da visok nivo stresa može biti značajan činilac u unošenju nestabilnosti u brak, a u nekim slučajevima može predstavljati i jedan od osnovnih razloga razvoda.
Istraživanjem, koje je trajalo mesec dana, bilo je obuhvaćeno 19 policajaca sa svojim suprugama. Parovi su na početku dali mišljenje o sebi i svom braku. Potom su ceo mesec vodili dnevnik o stresu koji proživljavaju, a tokom tog perioda jednom nedeljno su posećivali istraživače u laboratoriji, gde su se njihovi razgovori i uzajamne reakcije snimale kamerom. Istovremeno im je meren i puls.
Dnevnici su potom podrobno analizirani, a materijal snimljen u laboratoriji pomno pregledan. Rezultati analize upućuju na zaključak da su policajci koji su učestvovali u istraživanju stres prouzrokovan situacijom na poslu prenosili na porodicu i da je stres nepobitno uticao na njihov bračni život i odnose. Dr Roberts i dr Livenson pišu o tome kako je uticaj stresa “stečenog” na poslu utvrđen kod svih ispitanika, bez obzira na stepen zadovoljstva brakom, smenu u kojoj su muškarci radili i to da li imaju dece ili ne. Pored toga, pokazalo se da je “uticaj stresa sa posla dublji i rašireniji nego uticaj fizičke iscrpljenosti”.
Autori studije tvrde kako se njihovim otkrićem potvrđuje ispravnost gledišta po kojem fizička iscrpljenost ne dovodi do izrazito napete i “opasne” domaće atmosfere, kakva se pak obično povezuje sa stresom sa posla. Štaviše, negativni uticaj fizičke iscrpljenosti identifikovan je samo kod parova manje zadovoljnih svojim brakom.
Ono što, međutim, ključno pogađa brak i bračni život jeste dugoročni uticaj stresa. Roberts i Livenson kažu kako protokom vremena stres postaje nešto što se prihvata kao postojani uticajni faktor u braku, čime se najčešće dugoročno potpomažu baš oni činioci koji predstavljaju ključne komponente nezadovoljstva brakom i najkraći put ka razvodu.
Stoga se u studiji parovima koji su izloženi naročitom stresu usled posla jednog (ili oboje) supružnika predlaže da u “danima stresa” ulože dodatni trud u uzajamno prilagođavanje, kako bi naučili da na kraj sa stresom izađu na konstruktivan način. Prema njihovom mišljenju, najbolji načini za postizanje toga jesu razne tehnike za savladavanje stresa, ulaganje veće energije u bračne razgovore, tako da se oni oboje pozitivnom umesto negativnom notom, kao i iskreni i otvoreni razgovori o stresu sa posla i njegovim uzrocima.
Sve u svemu, stres je sigurno nešto što će u sve većoj meri određivati ljudski život. Zbog toga bi vredelo razmisliti o preporukama ove i sličnih joj studija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Komentari (0)
Dodaj komentar