Zračenje mobilnih telefona dovodi do jedne vrste tumora

Rasprave i kontraverzni rezultati mnogih istraživanja o tome koliko mobilni telefoni zrače i da li su opasni po ljude – traje od pojave prvih mobilnih telefona pa do danas.

Novo istraživanje Nacionalnog instituta za toksikologiju u Americi donosi podatak da zračenje mobilnih telefona povećava šanse za retku vrstu tumora, a to je tumor nerava. Istraživači su ovaj vid tumora otkrili kod pacova, i to kod muških jedinki, što ne znači da je takva situacija moguća ili nemoguća i kod ljudi.

Popularnost mobilnih telefona je tolika da samo u Americi 80% starijih od 13 godina ima mobilne telefone, a da je prosek korišćenja na dnevnom nivou oko 3 sata. Istraživanje na pacovima pokazalo je pojavu tumora zvanog „švanone“, koji raste u srcima pacova. Zanimljivo je da je pojava primećena samo kod muških jedinki, što se objašnjavalo većom masom muških jedinki, a samim tim i većom apsorpcijom zračenja.

Rezultat je intrigantan jer dosadašnje studije otkrivaju moguću pojavu švanonea u unutrašnjosti uha kod ljudi zbog blizine zračenja tokom razgovora. Međutim, razloga za strah po naučnicima nema jer su slučajevi ovog raka veoma retki i najčešće su benigni. Oni nisu česti ni kod pacova (6% iz grupe….)

Pojava je kao takva zabeležena i ne sme se ignorisati.

Iznenađenje je bilo još i to da je zračenje na neki način produžilo život muškim pacovima, mada je po mišljenju istraživača to zračenje kod pacova sprečilo bolest bubrega, koja je uobičajna za njih i koja utiče na njihov životni vek.

Ranija istraživanja zračenja (radijacije) mobilnih telefona koristila su uobičajni format ispitivanja u toksikologiji gde su razne vrste živih bića izložene zracima različitih vrsta i količinama kako bi se saznalo da li ima bilo kakvih bioloških efekata i ako ima, koja količina zraka stvara te efekte.

Na osnovu tih istraživanja, dokazano je da jonizirajuće zračenje, poput rendgena i atomske bombe, ima štetno zračenje. Sa druge strane, i danas se vodi rasprava o tome da li mnogo slabije nejonizirajuće zračenje koje emituje mobilni telefon može imati štetne efekte po ljude.

Novo istraživanje na pacovima tetiralo je veće količine zračenja nego tokom korišćenja mobilnih telefona. To je urađeno kako be se uvidelo da li ekstremne doze mogu izazvati bilo kakve biološke fekte. Po završetku testiranja, istraživači naglašavaju da su uvideli neke biološke efekte od zračenja, ali nisu sigurni u njihovu važnost po ljude.

Istraživanje je zračenje klasifikovalo kao radiofrekventivno slabo zračenje bez direktnih štetnih posledica po čoveka.

Međutim, neki naučnici kažu da su ovi nalazi uzeti zajedno sa prethodnim istraživanjima i ukazuju na potrebu za oprezom.

Postoji nekoliko ranijih istraživanja koja su pokazala oštećenje i promene u strukturi DNK kod životinja usled zračenja mobilnih telefona. Taj podatak ukazuje na to da ipak sa mobilnim telefonima treba bitii oprezan i kakvo god zračenje da emituje ne može biti dobro za ljudski organizam.

Saveti

Saveti nekih naučnika za sve ljude iz ovog i nekih ranijih istraživanja o zračenju mobilnih telefona:

držite mobilne telefone dalje od tela
koristite slušalice ili zvučnik tokom razgovora
ne dozvolite deci igranje mobilnim telefonima (tkivo u razvoju je podložnije oštećenjima)
ne koristite telefon u slučajevima slabijeg signala jer tada telefon povećava izlaznu snagu i više zrači
ne spavajte pored telefona
ne dajte deci da dugo koriste telefone

Sve navedeno može, ali u veoma retkim slučajevima, biti štetno po ljude. Mobilni telefoni danas nisu luksuz već nužnost i svakodnevna potreba bez koje je savremeni svet nazamisliv. Mobilni telefoni možda mogu biti štetni po zdravlje ljudi, ali u mnogo manjoj meri nego stres, životna sredina i poroci.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

mobilni telefonidužina telefoniranjazračenje i zdravljeZračenje telefonamobilni telefoni i deca
Komentari (2)
Dodaj komentar
  • dr24

    Mobilni telefoni zrače, zato na svakom telefonu u kutiji tj. na uputstvu /koje naravno niko ne čita/ piše SAR Specific Absorption Rate/ i varira od telefona do telefona. O tome se treba malo više informisati. A da zaštita za telefone postoji i to je tačno, te zaštite ne neutrališu u potpunosti zračenje već menjaju odgovor tkiva na to zračenje. Najosetljiviji su hipofiza, štitna žlezda i reproduktivni organi. Ja sam meni i deci uzela nitl protection zaštitnik jer sam na nekoliko testova proverila efikasnost ali i pored toga smatram da treba ograničiti upotrebu mobilnih telefona.

  • Raca

    Profitne kompanjie placaju strucne sluzbenike da prikriju istinu, kao sto su nemci falsifikovali merenja nivoa zagadjenja svojih dizelasa, dok stvar nije pukla.