Igor Pastor: Balet o čoveku koji dospeva u tamu greha

BEOGRAD – U okviru pro­jek­ta
„Mla­di kore­ografi“ 9. februara na Velikoj sce­ni Narodnog pozorišta pre­mi­je­rno će biti izve­de­n jed­no­či­ni bale­t „Sedam smrtnih grehova“ u koreografiji­ baletskog umetnika Igora Pastora koji za Tanjug kaže da njegov koreografski prvenac problematizuje savremenog čoveka koji dospeva u tamnu stranu greha.

Pro­je­kat „Mla­di kore­o­grafi” pokre­nu­la je, pre neko­li­ko godi­na, direk­ci­ja Bale­ta Narod­nog pozo­ri­šta sa ciljem da pru­ži šan­su i otvo­ri novi prostor mladim, kre­a­tiv­nim baletskim stva­ra­o­ci­ma.

Igor Pastor je prvi solista Baleta Narodnog pozorišta, a osim u matičnoj kući izuzetne uloge je ostvario u Srpskom narodnom pozorištu i Narodnom pozorištu u Sarajavu.

Pastor napominje da duguje veliku zahvalnost direktorki Narodnog pozorišta Ivani Vujić i direktoru Baleta Konstantinu Kostjukovu na velikom poverenju koje mu je ukazano da svoje prvo koreografsko delo postavi na scenu nacionalnog teatra.

„Preuzeo sam na sebe veliku odgovornost naročito u uslovima pandemije virusa kovid 19 kada su probe baleta Narodnog pozorišta uslovljene epidemiloškim merama. Svi veruju da je baletska profesija teška zbog izuzetnog fizičkog anagažmana ali istovremeno zahteva veliku mentalnu koncentraciju. Tačnost, preciznost i kreacija na sceni proizilaze iz povezanosti fizičke i mentalne spreme svakog umetnika“, kazao je Pastor.

Kako kaže, balet „Sedam smrtnih grehova“ problematizuje savremenog čoveka koji zbog svojih interesovanja i ambicija gubi svoju čistu stranu i prelazi na tamnu stranu greha.

„Na putu izbavljenja iz tame greha on se susreće sa strancima koji ga svojim tragičnim pričama odvlače od istine. Publika će na premijeri 9. februara otkriti da li je junak našeg doba uspeo da pronađe put iz tame“, kazao je Pastor.

Zahtevne okolnosti u kojima od početka sezone funkcioniše Balet Narodnog pozorišta za Pastora predstavljaju veliki izazov.

„Publika uglavnom nema predstavu o pripremama baletske predstave u epidemiloškim uslovima. Jako nam je teško da igramo na probama pod maskama, jer imamo stroge protokole epidemiloške zaštite u pozorištu. Disciplinom i posvećenošću uspevamo da oživimo baletsku umetnost na sceni Narodnog pozorišta“, kaže Pastor.

Soli­stič­ke ulo­ge u baletu „Sedam smrtnih grehova“ Pastor je poverio Mila­nu Rusu, Bojani Žegarac, Jovici Begojevu, Tija­ni Šebez, Milo­šu Marija­nu, Niko­lu Bian­ku i Karlosu Rene Alva­ra­du, a u ansam­blu su i Ada Ras­por, Maja Sto­ja­kov, Mina Rado­ja, Ljilja­na Veli­mi­rov, Olja Đukić, Kristo­fer Vas­kez, Sonja Milo­va­nov i Anto­nio Bibo.

Muzi­ku je kom­po­no­vao Miroslav Bako, sce­no­graf je Jasna Saraman­dić, kosti­mo­graf Katarina Grčić, a asistent kore­o­gra­fa Mari­ja Baj­če­tić.

Reprize su 13. i 25. februara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.