Radomir Dmitrović: „Zakon o muzejima stupa na snagu 17. oktobra“

BEOGRAD – Ministar za brigu o porodici i demografiji Radomir Dmitrović izjavio je danas da će primena izmena Zakona o muzejskoj delatnosti početi 17. oktobra.

Dmitrović je u parlamentu objasnio da se menjaju prva dva člana tog zakona i da se taj zakon uskladuje sa Zakonom o kulturi, u kontekstu dela zakona kojim se regulišu uslovi koje treba da ispunjava direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja.

U Zakonu o kulturi je utvrđeno da kandidati za direktore ustanova moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi.

Ostali uslovi za izbor kandidata za direktora ustanove se utvrđuju statutom ustanove.

S druge strane, u Zakonu o muzejskoj delatnosti je utvrđeno da direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja, pored uslova utvrđenih odredbama zakona kojima se uređuje oblast kulture može biti lice koje ima položen stručni ispit i najmanje pet godina rada u muzejskoj delatnosti.

To rešenje, kako se navodi u izmenama zakona, može izazvati probleme u praksi sprovođenja javnih konkursa za izbor direktora muzeja, jer bi moglo dovesti do toga da se u nekim slučajevima primenjuje navedena odredba Zakona o muzejskoj delatnosti, a u nekim odrebe Zakona o kulturi kojima su za direktora predviđeni uslovi visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva.

Po novom rešenju, direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja može biti lice koje ispunjava uslove utvrđene odredbama Zakona o kulturi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.