U trendu

Ukupno 177 kulturnih radnika dobilo jednokratnu pomoć

BEOGRAD – Fond solidarnosti kulturnih radnika Srbije saopštio je danas da je akcija solidarnosti uspešno završena i da je ukupno 177 kulturnih radnika iz čitave Srbije dobilo jednokratnu solidarnu pomoć.

Nakon veoma obimnog i zahtevnog procesuiranja odobrena je i isplaćena 71 prijava iz prve i druge kategorije sa pojedinačnim iznosima od 30.000,00 rsd i 106 prijava iz treće kategorije sa iznosima od 28.800 dinara.

Fond je kroz kampanju prikupljanja sredstava od međunarodnih fondacija sakupio ukupno 4.817.000,00 rsd, i to od Fonda za otvoreno društvo 3.000.000,00 rsd, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju 1.700.000,00 rsd i platforme FundAction 1.000 evra, a putem crowdfunding kampanje na platformi Donacije.rs prikupljeno je dodatnih 753.000,00 rsd.

Sredstva su dodeljena na osnovu otvorenog javnog poziva koji je trajao od 16. jula do 6. avgusta 2020. godine i na koji je pristiglo 1668 prijava.
Osnovni kriterijumi za konačnu listu najugroženijih kolega bili su njihovo socijalno i stambeno stanje, a u prvoj kategoriji našli su se samohrani roditelji dece uzrasta do 18 godina koji su u periodu vanrednog stanja ostali bez svih prihoda

Drugu kategoriju čine pojedinci preko 65 godina starosti koji žive sami, bez druge značajne finansijske podrške, koji su u periodu vanrednog stanja ostali bez svih dodatnih prihoda u domaćinstvu i čija mesečna primanja po osnovu penzije i socijalnih davanja ne prelaze 25.000 dinara.

Treću kategoriju su činili članovi domaćinstva sa decom koji su ostali bez svih prihoda u periodu vanrednog stanja, dok su čevrtu kategoriju sačinjavali pojedinci koji su ostali bez većine prihoda u domaćinstvu u periodu vanrednog stanja.

Kako su isplate ovih sredstava bile solidarnog karaktera, Ministarstvo finansija je ove iznose oslobodilo plaćanja PDV-a.

Fond se zahvaljuje svim donatorima, a posebno svim građanima koji su solidarno donirali sredstva tokom kampanje i omogućili da se poveća broj onih kojima je pomoć pružena.

Fond solidarnosti zajedno su osnovala udruženja Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Stanica Servis za savremeni ples, BAZAART i Međunarodno udruženje likovnih kritičara sekcija Srbija – AICA, kao privremeni zajednički projekat čija je osnovna funkcija solidarna pomoć ugroženim radnicima i radnicama iz polja kulture koji nisu dobili drugi vid pomoći od države Srbije ili lokalnih samouprava.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.