Dulitl (video)

Čuvena priča o čoveku koji je mogao da priča sa životinjama…