Post ne znači gladovati

Uvek su postojali pojedinci koji su zloupotrebljavali verska osećanja ljudi ili pogrešno tumačili i pogrešno primenjivali verske običaje.