U trendu

Brisanje društava kod kojih je okončan postupak likvidacije

BEOGRAD – Privredna društva kod kojih je Agencija za privredne registre (APR) pre nešto više od dva meseca pokrenula postupak prinudne likvidacije, biće u narednim danima obrisana iz Registra privrednih subjekata, usled okončanja postupka prinudne likvidacije, rečeno je Tanjugu u APR.

Zahvaljujući elektronskom vođenju registra i automatizaciji poslova u APR, ceo postupak započeo je juče i biće završen u narednih nekoliko dana, rekla je Tanjugu zamenik Registratora privrednih subjekata Marija Pajić.

APR je 31. decembra prošle godine na svojoj internet stranici objavila obaveštenja kod oko 23.000 privrednih društva kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju propisani članom 546. Zakona o privrednim društvima, zbog toga što nisu dostavila finansijske izveštaje nadležnom registru do kraja 2017. godine za prethodne dve godine.

Pajić je objasnila da je postupak prinudne likvidacije pokrenut krajem maja i nakon isteka roka od 60 dana od trajanja oglasa o prinudnoj likvicaciji počelo se sa donošenjem rešenja o brisanju iz registra.

Pajić kaže da će biti doneto nešto manje resenja o brisanju iz registra u odnosu na broj rešenja o pokretanju postupka prinudne likvidacije privrednih društava budući da je kod nekih u međuvremenu došlo do otvaranja stečajnog postupka.

Po isteku roka od 90 dana od dana objave obaveštenja, Registrator je po službenoj dužnosti pokrenuo postupak prinudne likvidacije i objavio oglas o prinudnoj likvidaciji svakog pojedinačnog privrednog društva, koji je na internet stranici Registra privrednih subjekata bio objavljen u trajanju od 60 dana, kako bi sva zainteresovana lica mogla da se upoznaju sa tom promenom.

Nakon isteka i tog roka, stekli su se uslovi za sprovodenenje i poslednje faze postupka, pa će tako u narednim danima iz Registra privrednih subjekata biti obrisana sva privredna društva kod kojih je okončan postupak prinudne likvidacije, navela je Pajić.

Na osnovu akta o brisanju koji donosi Registrator nadležan za vođenje Registra, privredna društva se brišu iz registra po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije.

Posle sprovedene prinudne likvidacije, posledice brisanja privrednih društava su da imovina brisanog društva postaje imovina članova društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu društva.

Nakon brisanja iz registra, članovi društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar