Nacrt zakona o platama na usaglašavanju

Socijalno-ekonomski savet na današnjoj sednici nije raspravljao o Nacrtu zakona o sistemu plata u javnom sektoru i očekuje da nadležna ministarstva ove sedmice usaglase novu verziju tog dokumenta.

Kako su na konferenciji za novinare u Vladi istakli članovi Saveta, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo finansija treba da se dogovore kako će se obračunavati naknade za minuli rad i odsustvo sa posla, odnosno za vreme bolovanja i godišnjeg odmora.

Za sindikate je neprihvatljivo da se naknada da vreme odsustva sa posla obračunava samo u odnosu na osnovnu platu u koju nisu uračunati dodaci za dežurstva, noćni rad, regres i topli obrok, a što predlaže ministar finansija Dušan Vujović.

“Takvim načinom obračuna zaposleni u javnom sektoru bi za vreme bolovanja i godišnjeg odmora imali primanja koja su za 45 odsto manja od mesečne zarade”, rekao je Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Predsednik Ujedinjenih granskih sindikta “Nezavisnost” Branislav Čanak je kazao da ministar Vujović nije obrazložio članovima Socijalno-ekonomskog saveta koliko bi bili veći izdaci budžeta ukoliko bi se u obračun naknada za vreme odsustva sa posla uključivala sva mesečna primanja zaposlenih u javnom sektoru.

“Nije nam rečeno ni da li bi ta mera bila trajna ili privremena”, istakao je Čanak.

Pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić je kazao da je za način obračuna plata krovni Zakon o radu, koji predvidja da se za vreme bolovanja isplaćuje 65 odsto od proseka 12 mesečnih zarada, ali da je moguće posebnim zakonima na drugačiji način regulisati sistem plata u pojedinim službama.

On je podsetio da se i sada državnim službenicima za odsustvo sa posla isplaćuje naknada obračunata na osnovnu osnovne plate, a zaposlenima u javnim službama se obračunama na osnovu proseka 12 zarada u koje ulaze svi isplaćeni dodaci.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić je danas novinarima u Vladi rekao da bi rešenje moglo da bude jedna ili duga od te dve opcije, ali da o tome treba da se usaglase ministarstva.

“Rešenje koje bude usaglašeno treba da je prihvatljivo za sve učesnike u socijalnom dijalogu i da je održivo”, kazao je Maravić.

On je istakao da još nije dogovoreno da li će se naknada za minuli rad računati u okviru koeficijenta ili posebno i kako će se obračunavati naknada za vreme bolovanja ili godišnjih odmora.

Kako je objasnio, niko nema nameru da ukine naknadu za minuli rad, već se želi postići da zarada odražava kavalitet rada i složenost posla, a ne koliko je neko vremena proveo na radnom mestu.

Budući zakon o platama u javnom sektoru obezbediće, kako je kazao Maravić, jednake plate za jednak rad i ustanoviti da odnos najniže i najveće zarade bude 1:7,5.

Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta dogovoreno je da bude upućena inicijativa Saveza samostalnih sindikata Srbije za izmenu odredbe Zakona o penzijama kojom se umanjuju zarada za prevremeni odlazak u penziju, kako bi što manje bili pogodjeni radnici koji su prinudjeni da se prevremeno penzionišu jer im preduzeća idu u stečaj.

(Beta)

Ostavite komentar