Pad štednje u dinarima i pored visokih kamata

Banke u Srbiji na dinarsku štednju nude kamate koje se kreću i iznad sedam odsto godišnje i trostruko su veće nego kamate na štednju u evrima, ali prema podacima Narodna banke Srbije (NBS) štednja u dinarima beleži pad.

Prema podacima NBS, dinarska štednja je u prvom kvartalu 2015, drugo tromesečje zaredom, zabeležila pad, dok je devizna štednja povećana, tako da je učešće dinarske štednje u ukupnoj štednji smanjeno u poređenju sa poslednjim tromesečjem 2014. za 0,2 procentnih poena, na 3,5 odsto.

Krajem marta ukupna dinarska štednja je iznosila 36,5 milijardi dinara, ili za 1,5 milijardi dinara manje nego na kraju 2014. godine, navela je NBS u izveštaju o dinarizaciji i dodala da je pad dinarske štednje karakterističan za štednju rokova dospeća do jedne godine (1,8 milijardi dinara ), i to za sve ročnosti, izuzev za ročnost od jednog do tri meseca.

Kako su agenciji Beta rekli u Vojvođanskoj banci, tokom leta su uveli promotivnu ponudu i ponudili kamate od 6,75 odsto na dinara oročene na tri meseca, odnosno 1,2 odsto na evre.

„Trenutno su kamatne stope za štednju u dinarima i do tri puta veće od kamatnih stopa u evrima. Vojvođanska banka je ovog leta rešila da klijentima olakša i obezbedi sigurno letovanje, tako da im na poklon dajemo, uz štednju, osiguranje domaćinstva, odnosno putno osiguranje“, rekla je direktor za upravljanje mrežom i stanovništvo u Vojvođanskoj banci Marija Kostantinou, (Maria Constantinou).

Prema podacima NBS, dinarska štednja položena na duže rokove je povećana, i to najviše za ročnost od jedne do dve godine i od dve do pet godina, što je u manjoj meri ublaženo smanjenjem štednje roka dospeća dužeg od pet godina.

Štednja na rokove do godinu dana i dalje predstavlja preovlađujući vid dinarske štednje stanovništva (89,2 odsto), od čega se najveći deo odnosi na štednju oročenu na period od šest meseci do godinu dana (45,9 odsto).

Znatan iznos kratkoročne štednje i dalje čine depoziti po viđenju, čije je učešće u kratkoročnoj štednji u prvom tromesečju nastavilo rast i krajem marta je dostiglo 21 odsto, navela je NBS.

Prema podacima banaka, kamate na štednju u dinarima oročenu na godinu dana kreću se između četiri i 8,5 odsto, a na štednju u evrima od 0,1 do 1,4 odsto.

Izvršni direktor  za poslove sa stanovništvom u Sosijete ženeral banci (Societe Generale) Dejan Vučinić rekao je da su kamate na štednju ove godine niže nego u prošloj godini, ali da je manji pad kamata zabeležen na dinarsku štednju i pored toga što je referenta kamatna stopa NBS smanjena za trećinu, sa devet na šest odsto.

Vučini je rekao da je kamata na štednju u evrima u Sosijete ženeral banci oročenu na 12 meseci 0,35 odsto, dok je na dinarsku štednju 4,5 odsto.Narodna banka Srbije navela je da je devizna štednja krajem marta iznosila 8,36 milijardi evra, što je za 106,3 miliona evra više nego krajem prošle godine.

S obzirom na to da su kamatne stope na deviznu štednju kratkih ročnosti tokom prvog tromesečja izuzetno niske i još se smanjuju, i dalje je prisutna tendencija povećanja zastupljenosti štednje na rok preko godinu dana u ukupnoj deviznoj štednji,navela je NBS i dodala da je tokom perioda januar-mart to učešće povećano za 0,4 procentnih poena, na 22,5 odsto.

U strukturi devizne štednje roka dospeća preko godinu dana povećana je štednja ročnosti od dve do pet godina (za 34,3 miliona evra ) i ročnosti jedne do dve godine (za 24,4 miliona evra).

Kod kratkoročne devizne štednje, slično kao i u prethodnom tromesečju, štednja po viđenju je nastavila da raste (za 167,4 miliona evra ), što je dobrim delom neutralisano smanjenjem sredstava dužih rokova dospeća – od šest meseci do jedne godine (79,4 miliona evra) i od tri do šest meseci (59,2 miliona evra).

Prema podacima Komercijalne banke, u toj banci devizna štednja je nastavila da rastom i u prvoj polovini 2015. godine i krajem juna iznosila je 1,62 milijarde evra.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.