U riziku od siromaštva bila četvrtina građana CG u 2019.

PODGORICA – Stopa rizika od siromaštva iznosila je u Crnoj Gori 24,5 odsto prošle godine, što je za 0,7 procenata više nego 2018. godine, pokazalo je istraživanje Agencije za statistiku Monstat pod nazivom „Anketa o dohotku i uslovima života”.

Taj procenat se odnosi na osobe čiji je ekvivalentni raspoloživi dohodak ispod praga rizika od siromaštva, objasnili su iz Monstata, prenosi portal bankar.me.

“Prag rizika od siromaštva, postavljen na 60 odsto medijane nacionalnog ekvivalentnog raspoloživog dohotka, iznosio je 2.261 evro na godišnjem nivou za jednočlano domaćinstvo, dok je za domaćinstvo sa dve odrasle osobe i dvoje dece mlađe od 14 godina iznosio 4.748 evra”, kaže Milena Vukotić, načelnica Odseka statistike uslova života i socijalnih usluga.

Dodaje da su, posmatrano prema starosti, osobe mlađe od 18 godina najviše bile izložene riziku od siromaštva (33,7 odsto), kao i osobe starosti od 18 do 24 godine (30,5 odsto). S druge strane, najnižu stopu rizika od siromaštva imale su osobe starosti 65 i više godina (15,1 odsto).

Prema ovom istraživanju, stopa rizika od siromaštva kod domaćinstava bez izdržavane dece iznosila je 13,9 odsto, a kod domaćinstava za decom je bila 29,6 odsto.

Dodatno, stopa izrazite materijalne deprivacije, koja ukazuje na procenat lica koja žive u domaćinstvima koja ne mogu da priušte najmanje četiri od devet stavki materijalne deprivacije iznosila je 12 odsto.

Istraživanje je obuhvatilo i takozvani “gini koeficijent”, koji je pokazatelj nejednakosti dohotka na skali od 0 do100, gde nula označava potpunu jednakost a 100 potpunu nejednakost. Gini koeficjent za Crnu Goru je 2019. godine iznosio 34,1.

Podaci iz Ankete pokazuju i da se 33,7 odsto dece starosti od nula do 17 godina nalazilo u riziku od siromaštva. U odnosu na 2018. godinu, ova stopa je porasla za 1,3 procentna poena. Taj procenat je, pokazuje istraživanje, u tesnoj korelaciji sa nivoom obrazovanja roditelja, pri čemu je čak 84,5 odsto dece, či roditelji imaju osnovno i nižobrazovanje, bilo u riziku od siromaštva, navodi se u tekstu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.