U trendu

Srbija dobila Savet za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

U Srbiji je počeo sa radom Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj organizacija civilnog društva (OCD).

Cilj je da se doprinese dijalogu i saradnji OCD i organa javne uprave, a time i reformi javne uprave, kao i da se civilni sektor aktivnije uključi u procese donošenja odluka i evrointegracija.

„Ono što je za nas bitno je što imamo mandat koji nam je dala Vlada Srbije, da kao savetodavno telo u narednih pet godina, koliko traje mandat ovog sastava Saveta, možemo da radimo na konkretnim temama koje su definisane, pre svega, od strane OCD, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog“, kazao je agenciji Beta predsedavajući Saveta i direktor asocijacije DUGA Aleksandar Prica.

On je naveo da su ciljevi Saveta uključivanje OCD u procese donošenja odluka, zatim bolje i transparentnije izdvajanje finansijskih sredstava iz javnog budžeta, kada su OCD u pitanju, kao i uključivanje OCD u procese evropskih integracija.

Prica je precizirao da Savet broji 20 članova i to 11 predstavnika OCD, uključujući i predsednika, kao i devet iz državne uprave.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Žarko Stepanović podsetio je da je Vlada Srbije prošle godine usvojila i prvu Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period do 2030. godine sa pratećim akcionim planom.

„Jedna od aktivnosti u akcionom planu jeste bila i obrazovanje Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Osnovni cilj Saveta jeste da OCD i predstavnici organa državne uprave imaju jednu stalnu platformu za vođenje dijaloga. Dakle, ta stalnost mesta na kojem se mogu razmenjivati ideje sa strane predstavnika civilnog društva i, s druge strane, organa državne uprave je veoma važna“, kazao je Stepanović.

Prema njegovim rečima, civilno društvo i javne vlasti treba da imaju stalni dijalog, kako bi se učinilo da različite teme koje budu predlagale i OCD i organi državne uprave dođu do izražaja.

„Ono što je još bitno to je da se građani što više uključe u proces donošenja odluka odnosno da učestvuju u izradi dokumenata javnih politika i propisa i to je takođe jedan od ciljeva Saveta da pospeši učešće OCD i preko samih organizacija i građana. Naravno, sve slobode udruživanja su takođe prioritet rada Saveta, kao i deo koji će se odnositi na pojedinačne teme kao što su na primer neformalno obrazovanje, volontiranje, socijalno preduzetništvo, socijalne politike“, naveo je Stepanović.

On smatra da bi Savet trebalo da podstakne OCD da postanu aktivnije, da predlažu izmene zakona i daju preporuke za unapređenje standarda saradnje i konsultacija sa zainteresovanim stranama u kreiranju javnih politika.

„Mi želimo da imamo jednu strukturiranu platformu kakva je Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva koja bi permanentno vodila dijalog sa organizacijama i na taj način čula šta građani žele, šta OCD žele i onda postavila na svoju agendu te aktivnosti koje mogu da doprinesu boljem razvoju civilnog društva kod nas“, rekao je Stepanović.

Dodao je da je obrazovanje Saveta jedna od aktivnosti Vlade Srbije koja je prepoznata i u godišnjem izveštaju Evropske komisije, kao instituciju saradnje sa civilnim društvom koja do sada nije postojala u Srbiji.

Za Evropsku unije (EU) osnovni princip reforme javne uprave je učešće javnosti u kreiranju javnih politika.

Šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU u Srbiji Nikola Bertolini rekao je da predstavnici civilnog društva koji sede u Savetu, treba da budu u mogućnosti da pruže svim građanima informacije o tome šta se na Savetu raspravlja, kao i da budu u mogućnosti da u Savetu daju povratne informacije o stavovima društva.

On je istakao da su Savet i javne konsultacije o politikama „dve strane iste medalje“.

„Mi verujemo da je demokratija važna kada je u pitanju participativna demokratija. Dakle, imati uključene sve zainteresovane strane u društvu, biti u mogućnosti da se učestvuje u razvoju politika, koje će na kraju dana takođe biti dobre za proces pridruživanja EU, od najveće je važnosti“, kazao je Bertolini.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar