U trendu

Djordjević: U toku projekat osnaživanja centara za socijalni rad

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Djordjević izjavio je danas, na otvoranju Nacionalne konferencije „Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija“, da je u toku veliki projekat osnaživanja centara za socijalni rad kojim je predvidjeno formiranje novih centara.

On je na konferenciji kazao da će ti centri za socijalni rad biti izgradjeni u skladu sa potrebama Srbije, kao i da će predstavljati primer dobre prakse u sveukupnom sistemu reformi.

Konferencija se održava u okviru „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“, a koja okuplja oko 200 učesnika, uključujući predstavnike Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za evropske integracije, Delegacije EU i ambasade Nemačke u Srbiji, direktore regionalnih i lokalnih nevladinih organizacija, predstavnike opština koje razvijaju programe, kao i članice regionalne Iris mreže.

Djordjević je podsetio da je sredinom prethodne godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja započelo projekat pod nazivom „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“, kao i da je tokom regionalne konferencije koja je održana u novembru 2018. godine, potpisana Deklaracija o unapredjenju socijalne politike na regionalnom nivou.
 
„Inicijativom za socijalnu dimenziju evropskih integracija napravili smo zajednički korak napred. Verujemo da ona i Evropskoj uniji predstavlja jasan dokaz da su Republika Srbija i region Zapadnog Balkana potpuno posvećeni procesu integracija. Stepen razvijenosti u pojedinim segmentima socijalne zaštite donekle se razlikuje u zemljama potpisnicama ali su nam zajednički nasledje i istorija, pa sam stoga uveren da su i izazovi koji stoje pred nama zajednički“, rekao je Djordjević.

On je istakao da je u saradnji sa partnerima na ovom projektu, nemačkom humanitarnom organizacijom ASB, sproveden projekat u 15 opština u Srbiji, koje su na taj način postale deo regionalnog portfolija projekata i izrazio nadanje da će donatori u velikoj meri pokazati zainteresovanost za ulaganje.

(Beta)