U trendu

I automehaničari rade na crno

Kod 550 poslodavaca koji se bave održavanjem i popravkom motornih vozila, od zatečenih 1.249 radno angažovanih lica otkriveno je 182 radnika „na crno“, sa kojima poslodavci nisu zaključili ugovore o radu, utvrđeno je prilikom nadzora Inspektorata za rad u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori su podneli 41 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavaca, dok su zbog utvrđenih prekršaja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podneli 26 zateva, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Izdato je i 14 prekršajnih naloga zbog prekršaja propisanog Zakonom o radu, koji se odnosi na nedržanje ugovora na mestu rada, za koji je propisana novčana kazna u fiksnom iznosu od 50.000 i 100.000 dinara, navedeno je u saopstenju.

Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora, inspekcija rada zatekla je i 12 neregistrovanih subjekata – pet u Beogradu, dva u Novom Pazaru i po jedan u Požarevcu, Valjevu, Kragujevcu, Nišu i Jagodini.

Inspektori rada su odmah doneli 12 rešenja kojima su  neregistrovanim subjektima naložili da bez odlaganja pokrenu propisani postupak za upis u odgovarajući registar i zabranili dalje obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti do ispunjenja za to propisanih  uslova.

U saopštenju se kaže da su doneta 24 rešenja o zabrani rada na mestu rada zbog ugrožavanja bezbednosti i zdravlja zaposlenog, kao i 214 rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

To se odnosi na pregled i ispitivanje opreme za rad, ispitivanje uslova radne okoline na radnom metu, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, donošenje i izmenu  akta o proceni rizika na radnim mestima u radnoj okolini, vođenje propisanih evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu, organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu).

Inspekcija rada će nastaviti sa organizovanjem pojačanih inspekcijskih nadzora kod poslodavaca čija je delatnost održavanje i popravka motornih vozila, imajući u vidu broj lica na radu „na crno“ i broj zatečenih neregistrovanih subjekata u ovoj delatnosti, navedeno je u saopštenju Ministarstva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.