U trendu

Ekonomski rast zavisi od političke i institucijalne krize

PODGORICA – Crna Gora će se u narednoj godini suočiti sa brojnim izazovima, što će uticati na neizvestan ekonosmki rast, ocenili su na današnoj skupštini Saveta stranih investitora u CG, predsednik Saveta Kristof Šoen i ambasadorka Evropske unije u CG Oana Kristina Popa, koji su kao jedan od glavnih izazova ocenili političku i institucionalnu krizu u zemlji.

Šoen je kazao je da je u prethodnom periodu nakon snažnog oporavka u prošloj godini, crnogorska ekonomija i u prvoj polovini ove nastavila da raste stabilnim tempom.

„Oporavak nakon pandemije pratilo je povećanje domaće i inostrane potražnje i značajan oporavak sektora turizma. Ipak, spoljni faktori, rat Rusije protiv Ukrajine, poremećaj inflacije i snabdevanja imaju značajan uticaj na oporavak i kreiraće negativne efekte u budućnosti“, rekao je Šoen.

On je kazao da je ne manje bitan negativan efekat za budući prosperitet i poslovni ambijent aktuelna politička i institucionalna kriza koja odlaže sprovođenje važnih reformi i dodatno usporova proces pristupanja Evropske unije.

„Za zabrinutošću gledamo reputaciju CG kao atraktivne destinacije za strane investicije i ohrabrujemo političke aktere da svoje razlike prevaziću konstruktivnim dijalogom“, naveo je.

Dodao je da država treba da nastavi odgovornu fiskalne reforme sa fokusom na sprovođenje strkturnih reformime, koje se moraju fokusirati na unapređenje tržišnih uslova, uklanjanje biznis barijera, zadržavanje starih i privlačenje novih investitora.

„Pored toga jačanje vladavine prava i efikasnosti javne uprave su ključni za budući prosperitet“, naveo je Šoen.

Ambasadorka Oana Kristina Popa navela je da Evropska unija i Zapadni Balkan, usled rata u Ukrajini, ulaze u godinu sporijeg rasta i visoke inflacije što će uticati na izgleda za ekonomski rast Crne Gore.

„Očekujemo usporavanje privrede zbog visoke inflacije, povećane političke neizvesnosti i strožim uslovima finansiranja, što će zahtevati odlučnu reakciju“, rekla je Popa, prenele su podgoričke Vijesti.

Navela je da Crna Gora treba da krene u sprovođenje ključnih strukturnih reformi koje bi trebalo da dovedu do fleksibilnije ekonomije, boljeg funkcionisanja tržišta i poboljšanja investicione klime.

Ona je naglasila da samo politička stabilnost omogućava zemlji da nastavi da napreduje u ključnim reformama za pristupanje Evropskoj uniji, a prioritetu su izborna i pravosudna reforma, te borba protiv organizovanoh kriminala i korupcije.

Objasnila je da vlasti trebaju da brzo napreduju na polju evropskih integracije ispunjavajući očekivanja građana koji u velikom procentu podržavaju članstvo zemlje u EU.

„Sadašnji međunarodni kontekst donosi dodatnu podršku proširenju i otvorio je bolje perspektive za zemlje kandidate. Crna Gora ne bi trebalo da izgubi ovu priliku“, rekla je Popa.

Jedan od izazova za vladu biće, kako je ocenila, potreba za politikima fiskalne konsolidacije kako bi se obuzdao budžetski deficit i javni dug.

„Potrebni su opipljivi rezultati u javnoj upravi, javnim finansijama, poboljšanje poslovnog okruženja, tržišta rada, jačanje socijalne zaštite, reforme u obrazovnom sistem… Takođe, unapređenje inovacionih kapaciteta treba da postanu osnova za zelenu i digitalnu tranziciju u nastojanjima da se diversifikuje uska proizvodna baza Crne Gore i takođe poveća konkurentnost“.

Naglasila je da regulatorno okruženje nije dovoljno poslovno orijentisano što otežava razvoj domaćih kompanija i aktivnosti stranih investitora.

„Nedostatak transparentnosti u javnom donošenju odluka zabrinjava. Treba obratiti pažnju na uklanjanje nedoslednosti i proizvoljnog tumačenja od javnih organa kada se radi o sprovođenja zakona. Svi ovi nedostaci se pretvaraju u izgubljene prilike u smislu investicija, radnih mesta…“

Ona je pohvalila uvođenja elektronskog sistema javnih nabavki koji ima potencijal da smanji prostor za korupcije.

„Digitalizacija javnog sektora je još jedan proces koji zaslužuje našu podršku i ohrabranjenja“, navela je Popa.

Dodala je da je uloga privatnog sektora od suštinskog značaja za uspostavljanja potpuno funkcionalne tržišne ekonomije u Crnoj Gori, te u tom kontekstu treba unaprediti mehanizme komunikacije između vlasti i poslovne zajednice.

Kazala je i da Savet stranih investitora može olakšati proces pristupanja EU, te da bi vlasti trebalo da traže njihovo učešće.

„Uprkos svim ovim izazovima Crna Gora jeste u mogućnosti da nastavi da napreduje u stvaranju privlačenja novih investicija i otvaranju novih tržišta“, zaključila je Popa.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar