U trendu

EU razmatra zabranu ektremistickih grupa na Zapadnom Balkanu

BRISEL, 14. jula ( Tanjug) – EU danas u Briselu počinje raspravu o situaciju na Zapadnom Balkanu vezano za aktivnosti različitih ektremnih grupa, počev od navijačkih grupa, preko različitih nacionalističkih i radikalnih pokreta i potencijalnih pretnji terorističkih napada, pa se na agendi Radne grupe za terorizam Saveta EU nalazi i predlog zabrana koje bi mogle da budu nametnute određenim „ekstremističkim subjektima“ iz zemalja Zapadnog Balkna.

Uz ocenu da je Islamski ekstremizam i dalje ”najveći izazov” za bezbednosti regiona, kao i da je pretnja od etnički inspirisanih terorističkih napada velikih razmera u regionu ”prilično mala” u radnom dokumentu koji je pripremila Češka koja predsedava Savetom EU za današnji sastanak Radne grupe za terorizam, a u koji je Tanjug imao uvid, navodi se da je desničarski ektremizam prisutan na različite načine u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Kako se navodi reč je o delovanju navijačkih grupa i radikalnih pristalica ”panslovenskih, nacionalističkih i radikalnih pokreta”, uz ocenu da je često ”teško razlikovati pokrete krajnje desnice i krajnje levice” u regionu.

”Mnogi pokreti kranje desnice na Zapadnom Balkanu imaju jaku averziju prema NATO i EU. Sa druge strane, oni imaju jake simpatije prema Ruskoj federaciji. Jedan od razloga za pojačnao nepoverenje prema Zapadu su jake veze koje je Rusja ostvarila sa pravoslavnom poulacijom u regionu”, navodi se u dokumentu.

Dodaje se da se Rusija ”predstavlja” kao zaštitnik ”određenih nacija” i ”pravoslavnih grupa” na Zapadnom Balkanu, uz ocenu da su neke pristalice krajnje desnice i krajnje levice u regionu ”najverovatnije na ruskoj strani” kada je reč o ratu u Ukrajini.

U dokumente se navode i migracije kao jedna od ključnih fakrora za podizanje desničarskih pobuda u regionu.

”Imajući u vidu ovu situaciju, može se razmotriti efikasnost zabrana za neke od ekstremističkih subjekata na Zapadnom Balkanu”, navodi se u tekstu.

Kao primeri aktivnih ekstremno desničarskih subjekata u regionu, u EU dokumentu se posebno se navode međunarodne grupe ”Krv i čast” i ”Kombat 18”.

Posebno se ukazuje i na porast aktivnosti krajnje desnice na internet platformamma u regionu, sa ciljem širenja propagande i uspostavljanja kontakata u inostranstvu.

Konstatuje se i da neke od nacionalnih strategija i akcionih planova pokazuju da se na Zapadnom Balkanu posvećuje značajan pažnja borbi protiv ”drugih oblika ektremizma i terorzma”, ali ne i kada je reč o krajnje desnom ekstremizmu.

U dokumentu se zaključuje i da bi, iako je pretnja od terorističkih napada velikih razmera inspirisanih ekstremištičkim ideologijama u regionu prilično mala, akti nasilja manjeg obima mogli da daluju kao ”žarište regionalne destabilizacije”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar