U trendu

EU revizori: Nedovoljan uticaj EU na reformu vladavine prava

LUKSEMBURG, 10. januara ( Tanjug) – Aktivnosti EU imale su malo uticaja na unapređenje fundamentalnih reformi u oblasti vladavine prava na Zapadnom Balkanu, navodi se u specijalnom zveštaju Evropskog revizorskog suda (ECA).

U danas objavljenom izveštaju, ECA ocenjuje da su se ”određene tehničke i operativne reforme dogodile”, ali i upozorava da je EU podrška bila ”nedovoljna da se uhvati u koštac sa upornim problemima u oblastima nezavisnosti pravosuđa, koncentracija moći, političkog mešanje i korupcije” u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za clanstvo u EU.

”Svi oni se i dalje suočavaju sa pitanjima koja se tiču vladavine prava i osnovnih prava. Više od dve decenije, EU nastoji da im pomogne u sprovođenju reformske agende. Pomoć EU se zasniva na dva toka delovanja koja se prepliću: finansijska podrška (u iznosu od oko 700 miliona evra između 2014. i 2020.) i politički dijalog”, navodi se u izveštaju ECA.

Pored konstatacije da je vladavina prava jasno naznačena kao jedan od EU prioriteta pristupnog porcesa, revizori zaključuju da su mere koje se preduzimaju u cilju rešavaja problema slabe administracije i neefikasnosti političke volje ”malobrojne i često neefikasne”.

Revizori ukazuju i na nedoslednu primenu preduslova za finansiranje i implementaciju projekata i dodaju da je EU ”suviše retko” koristila mogućnost obustavljanja pomoći ukoliko korisnik ne poštuje osnovne principe demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava.

Istovremeno, u izveštaju se primjećuje da je podrška EU civilnom društvu na Zapadnom Balkanu nedovoljna i da se zasniva uglavnom na kratkoročnim projektima.

„Podrška EU vladavini prava na Zapadnom Balkanu očgledno nije bila uspešna u donošenju velikih promena. Skroman napredak postignut u poslednjih 20 godina ugrožava ukupnu održivost podrške EU koja se pruža u okviru procesa pridruživanja. Stalne reforme gube kredibilitet ako ne daju opipljive rezultate”, izjavio je Juan Parts odgovoran za izveštaj u ECA.

Evropski rezvizorski sud preporučuju da Evropska komisija ojača mehanizam za promovisanje reformi u oblasti vladavine prava u regionu kao i da poveća podršku organizacijama civilnog društva i nezavisnim medijskim izvorima.

Istovremneo, preporučuje se da se jače povezivanje finansiranje iz EU fondova sa napretkom u oblasti vladavine prava u zemljma Zapadnog Balkna uz pojačano izveštavanje i praćenje EU projekata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar