U trendu

Evropsko javno tužilaštvo počelo sa radom

BRISEL – Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) zaduženo za sprovođenje krivičnih istraga i gonjenja zbog zloupotreba budžeta EU, danas je zvanično počelo sa radom.

U pitanju je prvo nadnacionalno evropsko javno tužilaštvo, sa sedištem u Luksemburgu, na čijem se čelu EU javni tužilac, Laura Koveši.

Pored glavnog javnog tužioca, delegirana su i 22 evropska tužioca, koji se nalaze u državama članicama koje učestvuju u ovoj pojačanoj saradnji.

Povodom početka rada EPPO, Laura Koveši je istakla da je u pitanju ogromna odgovornost koja će direktno uticati na fundamnetalna prava građana Evrope.

„Mi smo prvi stvarno efikasan instrument za odbranu vladavine prava u EU. Naš uspeh je pitanje krdibiliteta EU“, poručila je Koveši.

EPPO je zadužen za sprovođenje krivičnih istraga i gonjenja u slučajevima prevara koje se odnose na javne rashode i prihode, prevara u vezi sa PDV-om (ako uključuje dve ili više država članica i vredi najmanje 10 miliona EUR), pranja novca od imovine proistekle iz obmanjivanja budžeta EU, aktivne i pasivne korupcije ili prisvajanja koje utiču na finansijske interese EU, kao i učešća u zločinačkoj organizaciji ako je fokus njenih aktivnosti vršenje krivičnih dela protiv budžeta EU.

U Briselu navode da će EPPO sprovoditi svoje istrage i gonjenja u potpunosti nezavisno od Evropski komisije, drugih institucija i tela EU, kao i od država članica.

Dopuniće rad i sarađivati sa drugim telima i agencijama EU, kao što su OLAF, Eurodžast i Europol, kao i sa nadležnim organima država članica koji ne učestvuju u evropskom tužilaštvu.

Očekuje se da će EPPO istraživati približno 3.000 slučajeva godišnje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.