U trendu

EK: Srbija napredovala u mnogim oblastima, ima i kašnjenja

BRISEL – Srbija je napredovala u brojnim oblastima, ali se suočavala i sa kašnjenjima, te treba ubrzati reforme u oblastima pravosuđa, posebno kada je reč o nezavisnost pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobodi medija i postupanju sa ratnim zločinima, poruka je Evropske komisije u poslednjem nezvaničnom izveštaju o vladavini prava u Srbiji, a u koji je Tanjug imao uvid.

U izveštaju se navodi da je reč „razvoju događaja“ u Srbiji u oblastima vladavine prava, pravosuđa i sloboda, koje su pokrivene ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24, ali ne i o proceni njihovog uticaja na stanje vladavine prava u Srbiji.

„Potrebno je vreme da se oceni da li su brojne nedavne inicijative od formiranja nove Vlade dale opipljive rezultate“, navodi se u tekstu.

Evropska komisija konstatuje da Srbija radi na preporuci koja se odnosi na jačanje nezavisnosti sudstva i da je za to potrebna ustavna reforma koja je u toku.

Dodaje se da su izmenjena interna pravila procedure Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, a da ostaje da se vidi da li su ove promene smanjile politički uticaj na pravosuđe.

Konstatuje se jačanje administrativnih kapaciteta i unutrašnje organizacije Viskokog saveta sudstva kao i smanjenje broja zaostalih predmeta u odnosu na 2019. godinu.

U oblasti borbe protiv korupcije i kriminala Evropska komisija navodi porast broja optužnica tužilaštva, ali i smanjenje broja konačnih presuda na osnovu optužnica.

„U novembru 2020. godine GRECO (telo Saveta Evrope za borbu i prevenciju korupcije) je zaključio da je njihova preporuka o jačanju Agencije za borbu protiv kriminala i korupcije ispunjena na zadovoljavajuči način“, stoji u teksu izvešataja.

Istovremeno, konstatuje se da u Srbiji još nije usvojena nova stretegija za borbu protiv korupcije što je jedna od preporuka Komisije.

U delu teksta koji govori o medijima konstatuje se da je Srbija u decembru 2020. godine usvojila akcioni plan za medijsku strategiju i uspostavila dve radne grupe – za nadgledanje primene strategije i bezbednost novinara.

”Kada je reč o preporuci koja se odnisi na ukupno medijsko okruženje i dalje zabrinjavaju slučajeve pretnji i nasilja nad novinarima, a neometana slobode izražavanja treba da bude dalje ojačana u praksi”, navodi se u tekstu izveštaja.

”Non pejper” Evropske komisije poziva na punu primenu medijskih zakona u Srbiji, jačanje nezavisnosti REM-a i transpretnost u oblasti vlasništva i oglašavanja u medijima.

Govoreći o tome šta je učinjeno u oblasti fundamentalnih prava u Srbiji, Komisija ukazuje na nedovršeno formiranje kancelarija ombusdmana i povrenika za informacije od javnog značaja kao i pripadajučih zakona.

Strategija protiv diskriminacije kasni, dok su preporuke o pravima manjima delimično primenjene, navodi izveštaj.

U oblastima koja su pokrivena pregovaračkim poglavljem 24 Evropska komisija konstatuje da je Srbija uspešno upravljala povećanim migratornim pritiscima, uključujući i uticaj korona virusa na migrante, te da je ratifikovan sporazum o zajedničkom upraljanju granicma sa Fronteksom koji će omogućiti raspoređivanje evropskih timova graničara na granicam Srbije sa EU.

Dodaje se da je potrebno dalje usklađivanje vizne politike Srbije sa EU kada je reč o trećim zemljma.

U oblastima policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije U Srbiji, Evropska komisija navodi da je neophodno kompletirati Kancelariju tužioca za organizovani kriminal.

Primetno je smanjene broja novih istraga u ”ozbiljnim slučajevima organizovanog kriminala”, povećanje broja optužnica, smanjnje broja konačnih osuđujućih presuda, dok je oduzimanje imovine stečene kriminalom ”na niskom nivou”.

”Srbija još nije počela sa sprovođenjem preporuke koja se odnosi na jasno razdvajanje ovlašćenja i propisa u vezi sa prisluškivanjem komunikacija kod kriminalističkih istraga, s jedne strane, i u slučaju bezbednosnih potreba, s druge strane, a nije usporavljen ni mehanizam nadzora kako bi se izbegle zloupotrebe”, konstaje se u izveštaju.

Evropska komisija radi izveštaje o stanju u oblasti vladavne prava u Srbiji dva puta godišnje, jednom u formi godišnjeg izveštaja o sveobuhvatnom napretku Srbije u procesu evrointegracija, a drugi put u formi nezvaničnog dokumata tzv ”non pejepra” koji se daje zemljama članicma na razmatranje.

Na osnovu dobijeniih informacija članice EU razmatraju nove korake Srbije u procesu pristupnih pregovora.

Do karaj juna najavljeno je da bi Srbija trebalo da održi novu Međuvladinu konfrenciju sa EU posvećenu primeni nove metodologije pristupanja, a do kraja godine i da otvori nekolkiko novih poglavlja odnosno klastera.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.