U trendu

SKGO: Lokalizacija evropskih integracija

Lokalne samouprave u Srbiji moraju naporno da rade na sprovodjenju obaveza iz uvodjenja evropskih standarda, ocenjeno je danas na skupu u Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) gde je predstavljen Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2021. godinu.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je rekla da je ovogodišnji izveštaj pozitivniji u odnosu na prethodne, ali i da je Srbija od 2015. do 2019. godine otvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa EU, tako da minuli rad nije zaboravljen.

„Srbija je aktivno prihvatila novu metodologiju Evropske unije za pristupne pregovore, restruktuirali smo našu koordinaciju za vodjenje pregovora u skladu sa klasterima, bez obzira na probleme koje je prouzrokovala pandemija korona virusa, što je rezultiralo ubrzanjem“, rekla je Joksimović.

Dodala je da njeno ministarstvo podržava lokalne samouprave i da je od značaja da SKGO učestvuje u procesu pristupnih pregovora sa EU i kreiranju i monitoringu korišćenja programa EU.

Šef sektora za evoopske integracije i ekonomska pitanja Delegacije EU u Srbiji Andrea Hohuber je izjavila da je u oktobru usvojen Godišnji izveštaj koji ukazuje na stanje u ključnim oblastima u kojima je reforma neophodna kako bi Srbija poboljšala primenu evropskih standarda.

Ona je ocenila pozitivno inicijativu srpske vlade za reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave i ekonomskih kriterijuma.

Hohuber je kazala da je Srbija ostvarila ograničeni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u odnosu na prethodnu godinu, ali da se taj napredak mora pojačati.

Takodje, je naglasila da „Srbija treba da osigura da lokalne samouprave igraju važnu ulogu u procesu evrointgracija“.

Predsednik SKGO Antonio Ratković je ukazao na potrebu lokalizacije procesa evropskih integracija, nastavak jačanja uloge lokalnih vlasti u pregovaračkom procesu i posebno u procesu programiranja i korišćenja pristupne pomoći EU.

On je podsetio da je vlada usvojila Program reformi sistema lokalne samouprave od 2021. do 2025. godine, u čijoj izradi je aktivno učestvovala SKGO.

„Opšti cilj reforme jeste unapredjivanje kvaliteta usluga koje lokalna samouprava pruža gradjanima i privredi“, rekao je on.

Dodao je da je borba protiv korupcije, kako ističe Izvestaj EK, ključno pitanje za razvoj javne uprave, a većina lokalnih samouprava ima antikorupcijski plan, od kojih mnoge i telo za praćenje njegove primene.

„SKGO je u oblasti manjinskih prava, narocito inkluzije Roma, sprovela niz aktivnosti koje finansira EU“, rekao je Ratković.

On je istakao da je formirano novih 10 mobilnih timova za inkluziju Roma i sprovedeno 36 projekata sa fokusom na zapošljavanje i antidiskriminaciju.

Ratković je podsetio da je Srbija korisnik IPARD programa EU za podršku unapredjenju poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Kroz saradnju SKGO i resornog ministarstva, kako je dodao, realizovan je veliki broj aktivnosti da bi se ovakav sistem finansiranja uspostavio na lokalnom nivou“.

„U procesu uskladjivanja sa standardima EU na polju zaštite životne sredine jedinice lokalne samouprave u Srbiji će se suočiti sa mnogim izazovima, ali će takodje, uz adekvatnu pripremu, biti u poziciji da ostvare mnoge koristi za sebe i svoje gradjane“, rekao je Ratković.

On je istakao da u oblasti upravljanja otpadom, SKGO kontinuirano radi na izgradnji kapaciteta lokalne samouprave, pripremi lokalnih planova upravljanja otpadom i uključivanju javnosti. Takodje, podržava udruživanje opština u odnosu na zajedničke rizike i vanredne situacije u rečnim slivovima.

Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić je rekao da je proces evropskih integracija kolektivan proces i on podrazumeva saradnju lokalnih samouprava i nacionalne vlasti.

Staničić je ukazao na važnost postojanja institucionalnog mehanizma za praćenje EU integracije, poput savetnika za evropske poslove u lokalnim samoupravama.

„Cilj i svrha ovih savetnika je da budu kanal komunikacije izmedju njihove lokalne samouprave, pokrajinskih i nacionalnih vlasti i EU predstavnika“, rekao je Staničić.

On je najavio godišnji skup lokalnih samouprava za 8. decembar gde će se govoriti o strateškom jačanju lokalne samouprave.

Ceo video materijal možete pogledati OVDE.

//

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar