UN: Ljudi žele bolji pristup zdravstvenoj zaštiti, bezbednoj vodi i sanitarnim uslovima

Bolji pristup zdravstvenoj zaštiti, bezbednoj vodi i sanitarnim uslovima, kao i obrazovanju, praćeno većom medjunarodnom solidarnošću i većom podrškom onima koji su najteže pogodjeni, ali i smanjenje nejednakosti i obnova inkluzivnije ekonomije, prioritetni su za opsatanak Zemlje, stav je više od milion ispitanika koji su učestvovali u globalnom istraživanju Ujedinjenih nacija (UN), objavljenom danas.

Istraživanje UN, povodom 75. godina postojanja te organizavije, o nadama i strahovima ljudi širom sveta, radjeno je u jeku pandemije korona virusa, počelo je u januaru ove godine, saopštile su UN.

Istaknuto je da je reč o najambicioznijoj inicijativi UN do sada, usmerenoj na razumevanje koja očekivanja ljudi imaju od medjunarodne saradnje, a posebno od UN, a to je ujedno i dosad najveće istraživanje o prioritetima za oporavak od pandemije izazvane korona virusom.

Kada je reč o izazovima koje nosi budućnost, najveću zabrinutost izazvale su klimatska kriza i uništavanje prirodnog okruženja, pokazalo je istraživanje.

U ostale prioritete spadaju obezbedjivanje većeg poštovanja ljudskih prava, rešavanje sukoba, borba protiv siromaštva i smanjenje korupcije.

Više od 87 odsto ispitanika smatra da je globalna saradnja od suštinskog značaja za suočavanje sa današnjim izazovima i da je pandemija medjunarodnu saradnju učinila još nužnijom.

Nakon 75 godina od osnivanja, šest od 10 ispitanika veruje da su UN svet učinile boljim mestom.

Kada posmatraju budućnost, 74 odsto ispitanih vidi UN kao „ključne“ za suočavanje sa izazovima.

Medjutim, ispitanici žele da se UN promene i inoviraju, da u 21. veku budu inkluzivnije za razne aktere i da postanu transparentnije, odgovornije i delotvornije.

Kada je u pitanju Srbija, stavovi gradjana u dobroj meri oslikavaju globalne rezultate dijaloga.

Medju prioritetnim akcijama medjunarodne zajednice u suočavanju sa pandemijom koronavirusa, gradjani Srbije prepoznali su sledeća tri prioriteta – više brige za životnu sredinu, prioritizovanje univerzalnog pristupa zdravstvenim uslugama, kao i jačanje solidarnosti izmedju ljudi i zemalja.

Ljudi u Srbiji vide klimatske promene, oružane konflike i rizike vezane za zdravlje kao trendove koji će obeležiti budućnost.

„Istraživanje UN75 ukazalo nam je da gradjani Srbije vrlo jasno i realno sagledavaju globalna zbivanja i trendove i povezuju ih sa svojom lokalnom situacijom. Medjunarodna saradnja za bolji svet je podjednako bitna za ljude, koliko i za institucije. Radi se o medjusobnoj odgovornosti i podeljenoj odgovornosti izmedju ljudi i države, medju gradjama i izmedju generacija. Istraživanje je još jedan poziv na akciju za ubrzanje ostvarenja Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030“, izjavila je stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.