Šta vam se piše ako ste (ne)zadovoljni poslom?

Kada se spoji lepo i korisno, zadovoljstvo je neminovno i može da utiče na zdraviji život. Najnovija istraživanja pokazuju da zadovoljstvo, odn. nezadovoljstvo poslom kod ljudi od 20 do 30 godina starosti može uticati na njihovo zdravlje u 40 godina i kasnije.

Posao i zdravlje

Prema istraživanju, nezadovoljni radnici najčešće imaju lošije mentalno zdravlje, češće pate od anksioznosti i imaju problema sa spavanjem. Kao glavni uzroci ovakvog stanja navode se pritisci pretpostavljenih, mehaničko obavljanje posla bez kreativnosti i mogućstva napredovanja, kao i strah od gubitka posla koji sobom povlači finansijske posledice.

Dodatni problem – veliki broj zaposlenih ima baš takvo stanje stvari, a nema ili ne može da dobije, tj. nađe posao kojim bi spojio lepo i korisno.

Analiza zadovoljstva poslom i zdravlja

Istraživači su analizirali podatke ranijih studija sa više od 6.400 ispitanika starosti od 25 do 39 godina kojima je svake godine postavljano isto pitanje: da li im se sviđa posao kojim se bave?

Posle niza godina (kada su svi učesnici ušli u „četrdesete“), analizirani podaci pokazali su da je 45% ispitanika bilo nezadovoljno poslom, dok je samo 15% bilo zadovoljno. Ostalih 40% nije imalo određen odgovor.

Primećeno je i da se kod četvrtine ispitanika nezadovoljstvo poslom povećavalo iz godine u godinu. Rangirano je i fizičko stanje učesnika posle 40. godine starosti zajedno sa analizama krvnog pritiska, dijabetesa, raka, artritisa, srčanih oboljenja, bolesti pluća, leđa, nogu, eventualnih preblema sa želucem, jetrom i mogućom pojavom anemije.

Fizičko stanje i zdravstveno stanje bili su na niskom nivou kod ispitanika nezadovoljnih poslom i kod onih čije je zadovoljstvo opalo tokom vremena.

Međutim, istraživanje nije videlo zašto bi nezadovoljstvo poslom uticalo na fizičko stanje ispitanika, kao i na ozbiljne bolesti poput dijabetesa ili neke vrste raka.

Primećeno je, što se i smatra normalnim, da zdravstveno stanje utiče na kvalitet rada pojedinca i na psihičko stanje radnika, pa od toga zavisi da li je zadovoljan ili nije zadovoljan na poslu, a ne obrnuto.

Međutim, istraživanje nije pratilo zdravstveno stanje ispitanika nakon 49 godina starosti, pa se ne odbacuje mogućnost da osobe u pedesetim godinama i kasnije imaju veće nezadovoljstvo poslom i da su zbog toga u većem riziku za lično zdravlje.

Postoje poslovi koji direktno ugrožavaju fizičko zdravlje radnika i to je široko zastupljeno svuda u svetu. Međutim, ovo istraživanje pokušalo je da pre svega psihičko i mentalno nezadovoljstvo poslom uporedi sa mogućim rizicima za određene bolesti.

Istraživanje je to i pokazalo, ali direktna uzročno-posledična veza nije pronađena.

Oblikovanje posla i kreativnost na poslu savet je istraživanja za svakog ko je nezadovoljan poslom, jer ukoliko niste u mogućnosti da promenite posao, možda on uz kreativnost ima više smisla.

Napomena

I ovo istraživanje može biti opomena poslodavcima: zadovoljan radnik ne samo da je zdraviji i manje je odsutan zbog bolovanja nego sigurno pruža više na poslu i ima veću produktivnost i kreativnost, što bi trebalo da bude bolje za radnika i njegovu porodicu, ali i za poslodavca.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.