U trendu

Negujte kompetenciju

U savremenom poslovanju često se govori o konceptu kompetencije, koji sve više dobija na značaju i postaje sve popularniji. Taj koncept baziran je na kompetenciji kao ključnom kriterijumu koji se koristi pri selekciji i zapošljavanju. Kompetenciju zapravo predstavljaju sve one veštine, vrline, znanja, sposobnosti i karakteristike koje bi zaposleni trebalo da poseduje kako bi bio efikasan i uspešan u obavljanju određene vrste posla u kompaniji.
Svaka kompanija ima definisanu određenu ključnu kompetenciju, za koju je poželjno da je njeni zaposleni imaju. Presudnu ulogu u pojavljivanju i prihvatanju kompetencijskog modela odigrale su brze promene i stalna tendencija ubrzanog razvoja. Naime, sve turbulentnije poslovno okruženje stvorilo je uslove za pojavu i razvoj kompetencije, kao odgovora na ubrzane promene do kojih je dolazilo. Razvija se nova tehnologija, otvaraju se nova tržišta, sve je veća povezanost, komunikacija i razmena informacija širom sveta, dolazi do sve većih, bržih, a ponekad i neočekivanih promena na tržištu. Sve te savremene tendencije dovele su do potrebe da kompanije postaju sve fleksibilnije, spremne da se prilagode i u kratkom roku odgovore na turbulentne promene na tržištu kako bi sačuvale svoju kompetitivnost i poziciju na tržištu.
Tradicionalna, rigidna podela posla, u kojoj zaposleni ostaje na istom radnom mestu po 20 godina, ostala je za nama, jer je postala neodrživa i štetna koliko za samog zaposlenog tako i za kompaniju u kojoj radi. U savremenim kompanijama u svetu, a sve više i kod nas, poslovi postaju bez jasnih granica, a zaposleni su deo kompanije u kojoj rade, tako da je savremena tendencija u selekciji i odabiru adekvatnog personala prevashodno orijentisana ka uklapanju novozaposlenog u postojeću organizaciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.