O čemu treba da vodite računa kada putujete preko agencije?

Foto: stux/Pixabay.com

Putovanje preko agencije nekima olakšava stvar, međutim potrebno je sve dobro proveriti kako ne biste bili oštećena strana. Potrebno je povesti računa o nekoliko stvari.

Pre putovanja bi bilo poželjno da proverite turističku agenciju koju ste izabrali. Proveru možete izvršiti preko njihovog sajta, da li su i koliko aktivni, njihov finansijski izveštaj, koliko dugo obavljaju poslove, a iznad svega preporuke i komentare putnika koji su već putovali preko pomenute agencije.

Trebalo bi izbegavati turističke agencije koje su u blokadi, jer one ne mogu da izvršavaju finansijske obaveze prema poslovnim partnerima u realizaciji programa putovanja.

Proučite opšte uslove putovanja, program putovanja i obaveštenje o garanciji putovanja koje je obezbedila turistička agencija – u ovom slučaju organizator izabranog putovanja. Ako imate posebne zahteve sa čim se agencija slaže, one moraju biti sadržane u ugovoru koji ste sačinili sa agencijom.

Bitno je da pre nego što krenete na put, od agencije dobijete podatke o mestu gde putujete, kao i tamošnjem predstavniku agencije, za svaki slučaj. Istovremeno, od agencije možete dobiti opšte uslove putovanja, kao i program putovanja u pisanom obliku.

Mnogi ljudi pre puta nabavljaju polisu zdravstvenog osiguranja jer im je skuplje da iste nabavljaju u stranoj zemlji. Polisu vam može obezbediti i agencija preko koje putujete.

Ukoliko želite, možete da zamenite smeštaj koji ste već ugovorili, naravno ako se hotel slaže sa tim, smeštajem u objekat više ili niže kategorije, s tim da je agencija dužna da vam vrati razliku u ceni.

Ostavite komentar