U trendu

Access – Eliminacija praznih polja u izveštajima (I deo)

Zamislimo da imamo sledeću situaciju: kreirali smo jednostavnu bazu podataka (samo jednu tabelu) koja čuva podatke o našim kontaktima, sa uobičajenim poljima: ime, adresa, grad, poštanski broj, broj telefona, e-mail, država, itd. Pri tom u tabeli neki od slogova (kontakata) neće biti potpuni, tj. neka polja će ostati prazna; na primer, nemaju sva lica e-mail adresu. Na osnovu ove tabele kontakata kreirali bismo izveštaj koji bi ovako izgledao:


Ime:
Prezime:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Međutim, prilikom štampanja izveštaja, tj. spiska kontakata sa pripadajućim podacima, zbog kontakata koji nemaju sva polja popunjena, u izveštaju će se naći dosta praznih sekcija koje će narušiti izgled dokumenta i bespotrebno povećati broj strana za štampanje. Pitanje je kako izbaciti prazna polja (polja bez podataka) iz izveštaja i uštedeti prostor?

Prazna polja u izveštajima najjednostavnije možete izbaciti podešavanjem osobine Can Shrink svakog text-boxa na Yes. Ali, tada se morate uveriti da se tekst-polja ne preklapaju. Kada potvrdimo osobinu Can Shrink, ukazujemo Accessu da „skupi“ (umanji) kontrolu kada u njoj nisu prisutni podaci, i tako ukloni prazan prostor.

Međutim, cela linija mora biti prazna. Ovo znači da ukoliko imate tri kontrole u liniji, sve tri moraju biti prazne da bi se automatski uklonio prazan prostor. Umesto ove tehnike možete izgraditi funkciju koja će uklanjati ove prazne linije. Kreiranje takve jedne funkcije objasnićemo u narednim redovima.

Da bi linija u izveštaju bila uklonjena, ona mora biti totalno prazna, što može biti problem kada na primer, u liniji preostanu zarez ili neki drugi karakter za separaciju polja. U ovakvim situacijama morate detektovati da li data linija poseduje podatke i sprečiti ubacivanje nepotrebnih razdvajajućih oznaka. Ovo možete odraditi korišćenjem IIf (Immediate If) funkcije. Na primer, neka je sledeći programski kod sadržaj osobine Control Source nekog tekst-polja na izveštaju:


=Trim([Grad] &
IIf(IsNull([Pokrajina] Or [Pokrajina]=““),
“ „, „, “ & [Pokrajina] & “ „) &
[Postanski broj])

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.