U trendu

Access – Kreiranje formi

U Access-u forme imaju dve svrhe, mogu biti korišćene za pregled podataka koji se nalaze unutar baze podataka, ili se mogu iskoristiti za unos podataka u bazu. U ovom delu ćemo objasniti kako da dodate formu preko koje ćete unosti nove filmove u našu bazu videoteke, koju smo ranije kreirali.

 • Otvorite Access
 • Kliknite na „Forms“
 • Dvaput kliknite na „Create form using wizard“
 • Pojaviće se novi dijalog prozor
 • Access će automatski da pronađe sve tabele i upite, i da ih ponudi
 • U polju Tables/Queries izaberite tabelu ili upit, u ovom slučaju tabelu „Filmovi“
 • Ubacite u formu sva raspoloživa polja, klikom na taster>>
 • Kliknite na „Next“
 • Traži se izbor tipa forme, mi ćemo uzeti „Columnar“
 • Kliknite na „Next“
 • Traži se izbor stila forme, izabraćemo „Standard“ opciju
 • Kliknite na „Finish“
 • Dobićete gotovu novu formu, da biste izvršili korekcije i podešavanja klknite na dugme „Design view“.

Sada možete da promenite osobine za sve objekte koji su u formi (nazivi, polja za unos i dr.). Idealno je da ako želite da preventivno delujete i da krajnji korisnici baze ne mogu da izvrše promene, možete da blokirate, zaključate pojedine delove baze. Na taj način dopušten je samo uvid u podatke, ali ne i njihova izmena.

 • Kliknite na određeno polje da bi ga izabrali, zatim pritisnite desni taster miša
 • Izaberite „Properties“
 • Idite na karticu „Date“ u dijalog prozoru
 • Podesite osobinu „Lock“ na „Yes“.

Takođe, možete da podesite da se neko polje u bazi automatski ažurira, tj. da nije potrebna akcija korisnika. Tako na primer, za polje „DatumIznajmljivanja“ možete postaviti datum na današnji datum i na taj način oslobodite korisnika da unosi podatak u ovo polje.

 • Kliknite na određeno polje (DatumIznajmljivanja) da bi ga izabrali, zatim pritisnite desni taster miša
 • Izaberite „Properties“
 • Idite na karticu „Date“ u dijalog prozoru
 • Podesite osobinu „Default value“ na “ =Date() „.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.