U trendu

Američko sudstvo i informatika

Tek što je prošla ponoć između nedelje 23. i ponedeljka 24. jula, a Rasel Marej (Russel Murray), advokat iz Kolorada, već je nameravao da isporuči dokumentaciju za jednu brakorazvodnu parnicu sudu. Naravno, ne zato što bi mu trebalo toliko vremena da stigne do njega; štaviše, bio je od suda udaljen samo jedan klik. Marej je trebalo da elektronski pošalje prve sudske dokumente u okviru pilot programa u koji su uključeni svi sudovi države Kolorado, jednog od do sada najambicioznijih napora da se Internet uvede i u sudski sistem.

Zvanični početak jednonedeljnog eksperimenta bio je 24. juli, a bilo je neophodno da se materijali isporuče do početka radnog vremena suda, odnosno do 8 časova ujutru.

Ovo nije prvi put da američki sudovi eksperimentišu sa elektronskim dostavljanjem podataka. Prvi pokušaji načinjeni su još 1994. godine, kada je Okružni sud u Albukerkiju, Novi Meksiko, započeo pionirski poduhvat pod nazivom Napredna tehnika za primenu u sudstvu (Advanced Court Engineering – ACE). Ovim naporima se potom pridružila i savezna sudska administracija, kao i privatne kompanije koje su osetile da se u popuštanju birokratskih stega koje sudstvo vezuju strogo za papir kriju velike poslovne mogućnosti.

Posle godina manje ili više uspešnih proba, javljaju se znaci da bi pravnici i sudstvo u celini konačno mogli da usvoje elektronsku razmenu dosijea, dokumenata, materijala i pravnih akata, što bi dovelo do ogromnih ušteda u troškovima procesa obrade i radne snage.

Država Kolorado poverila je ovaj posao privatnoj kompaniji CourtLink, koja namerava da uskoro završi sa pilot fazom projekta i započne njegovu realizaciju, kao prvog poduhvata ovog tipa koji bi se ostvarivao na nivou cele države. Sistem će se za sada koristiti za građanske i imovinsko-ostavinske parnice, a docnije (najranije 2001) bi trebalo da se proširi i na ostatak sudstva, uključujući i krivično pravo.

U CourtLink-u planiraju da, kada se započne sa komercijalnom eksploatacijom sistema, naplaćuju prosleđivanje jedne strane dokumenta 10 centi, što bi korisnicima trebalo da uštedi od 40 do 90 posto u odnosu na sadašnje troškove slanja dokumenata poštom. Henri Givrej (Henry Givray), predsednik CourtLink-a, kaže: „Mnoge druge države se sada ugledaju na nas“. Advokat Marej, jedan od protagonista ovog projekta, tvrdi da ono što na polju modernizacije načina razmene sudske dokumentacije čini Kolorado predstavlja ogroman poduhvat, a ono što taj poduhvat izdvaja od sličnih pokušaja u drugim američkim državama, jeste sveobuhvatnost. Dok su ostali pokušaji najčešće usredsređeni samo na pojedinačne slučajeve i pravne oblasti ili samo na određene sudove, projekat CourtLink-a usmeren je na to da se na teritoriji cele države uspostavi jedinstven sudski informacioni sistem koji bi obuhvatio sve sudove i sve vrste pravnih procedura.

Trenutno se radi i na razvoju saveznog projekta za e-filing, ali je on još uvek u vrlo ranoj razvojnoj fazi i trenutno obuhvata svega devet sudova.

Pored toga, interesantan je i već pomenuti ACE sistem, nezavisni projekat Okružnog suda u Albukerkiju, koji je danas već potpuno razvijen i funkcionalan.

Svi ovi sistemi imaju sličan pristup i u svom radu najčešće koriste Adobe-ov PDF format, interfejs sličan web čitačima i baze podataka, smeštene u sudovima, koje se automatski ažuriraju svaki put kada neki novi materijali stignu elektronskim putem u sud.

„Kada smo započeli sve ovo, svi su bili preplašeni na smrt“, kaže Marti Adams (Marte Adams), menadžer za sudsku dokumentaciju u Okružnom sudu u Albukerkiju i jedan od veterana nastojanja za uvođenje informatike u pravne poslove. „Pravo je disciplina veoma utemeljena na tradiciji i sve se obavlja ručno. Međutim, naše bivše kolege koje sad rade u drugim sudovima, koji nisu opremljeni informacionim sistemima, kažu nam da jedva izlaze na kraj sa svojim poslom. U početku je bilo veoma teško i naporno, ali sada niko od nas ne bi mogao da se vrati na manuelno obavljanje poslova vezanih za dokumentaciju“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.