Delphi – Interfejs i komponente

IDE interfejs

Kada budete prvi put pokrenuli Delphi, videćete nekoliko prozora. Takođe treba da zapazite da nema roditeljskog prozora, prozora koji sadrži sve ostale (child) prozore. Ipak, postoji glavni (main) prozor (iznad svih prozora) koji sadrži liniju menija i ikone. Takođe, ovaj prozor nudi i paletu sa komponentama (o kojima će kasnije biti reči). Na levoj strani ekrana videćete „Object inspector“. Ovaj prozor vam omogućava da menjate osobine, trenutno izabrane komponete u vašem projektu.

Komponente

Komponente koje će vam za početak trebati pronaćićete na prva tri taba (kartice) na paleti sa komponentama. Nećemo se truditi da objasnimo sve komponente koje dolaze sa Delphi-jem, ali ako vas neka posebno zanima možete konsultovati vrlo detaljan Help. Ovde ćemo prikazati samo navažnije komponente:

  • MainMenu Ova alatka vam omogućava da na svoju formu postavite standardnu Windows meni liniju. Da bi vršili korekcije na sadržaju menija samo dvokliknite na ikonicu koju ste postavili na formu.
  • Label Ova kontrola služi za postavljanje proizvoljnog teksta na forme. Karakter u osobini „Caption“, ispred kog se nalazi znak „&“ biće podvučen. Sada na osnovu ovog karakter koji je podvučen možete vezati neku drugu komponentu npr. TEdit preko osobine „FocusControl“. I kada korisnik pritisne kombinaciju Alt+PODVUČENI ZNAK ta kontrola će dobiti fokus. Takođe ovde možete menjati izgled teksta preko „font“ osobine.
  • Edit Ova kontrola za razliku od labele dozvoljava korisniku unos teksta. Ova kontrola dopušta i „cut & paste“ akciju u Windows clipboard.
  • Memo Ova kontrola je u stvari Edit kontrola koja dozvoljava upis teksta u više redova.
  • Button Sa ovom kontrolom smo se već susreli, to je klasično dugme. Jedne od moćnijih osobina dugmeta su „default“ i „cancel“ svojstvo.
  • Checkbox i Radiobutton Ove kontrole omogućavaju korisnicima da izaberu jednu ili više opcija odjednom (prekidačke kontrole). Iz grupe radio-dugmadi samo jedno može biti izabrano, za razliku od Checkbox-a gde možemo izabrati više opcija odjednom.
  • Listbox i Combobox Ove kontrole prikazuju liste. Korisnik može da izabere jednu od stavki iz liste klikom na nju. Takođe možete omogućiti i višestuku selekciju iz liste, možete da sortirate liste i dr.
  • Image Najjednostavniji način da dodate bitmap-u na formu.
  • Tab i Pagecontrol Dozvoljavaju da postavite više kontrola od jednom na njihove kartice – tab-ove.

Da bi dodali neku kontrolu na vašu formu jednostavno duplo kliknite na nju, na paleti. Kada postavite kontrolu, možete jednostavno mišem menjati poziciju kontrole, a osobine menjati u Object inspector-u. Da bi startovali vaš program pritisnite F9 ili pritisnite dugme Run na glavnom prozoru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.