U trendu

Delphi – Prikaz napredovanja procesa

Verovatno vam je nekada trebalo da u svojoj aplikaciji vizuelno prikažete trajanje nekog procesa, i to radi same bolje funkcionalnosti, ali i boljeg informisanja korisnika o razvijanju neke operacije. Za ovo u Dephi-ju nam pomaže komponenta za merenje-merač (engl.Gauge). Ona sam proces napredovanja predstavlja na nekoliko različitih načina. Sama komponenta se nalazi na Sample paleti komponenti. Osobina Kind određuje vrstu, tj. način prikaza merača i to mogu biti sledeće opcije:

  • Pie – kružni oblik, tj. oblik torte kao što se vidi iz naziva, merač postepeno ispunjava pun krug kako proces napreduje
  • Bar – linijski, trakasti oblik, popunjavanje ide ili horizontalno ili vertikalno
  • Needle – slično brzinomeru ima polukružni oblik i iglu-pokazivač koja se pomera prateći proces
  • Text only – prikazuje stanje procesa i to u procentima, samo brojkama.

Još jedno od svojstava ove kontrole je i „BorderStyle“ koja ukoliko je postavljena na „bsNone“ kod brzinomera i kružnog merača, neće imati inače obavezan pravougaoni okvir. Svojstvom „BackColor“ podešavamo boju samog merača, a svojstvom „ForeColor“ podešava se boja popunjenog dela merača. Svojstvima „MaxValue“ i „MinValue“ podešavamo opseg procesa, a samo napredovanje procesa osobinom „Progress“. Procenat koji se prikazuje u kontroli je relativnog karaktera, tj. pokazuje poziciju između vrednosti „MinValue“ i „MaxValue“.

Kao primer, pokrenite Dephi i na praznu formu postavite četiri Gauge kontrole i za svaku podesite različite vrednosti osobine „Kind“ (Pie, Needle, HorizontalBar i Text). A za kružne merače postavite osobinu „BorderStyle“ na vrednost bsNone. Na formu dodajte i jedno dugme kojim ćemo pokretati proces. Primer će se sastojati u tome da svaki put kad pritisnemo dugme, merač pokazuje veću vrednost tj. napredovanje procesa. U proceduru događaja „OnClick“ postavite sledeći kod:


01 Gauge1.Progress:= (Gauge1.Progres + 10) MOD 100;
02 Gauge2.Progress:= Gauge1.Progres;
03 Gauge3.Progress:= Gauge1.Progres;
04 Gauge4.Progress:= Gauge1.Progres;

Pokrenite program i pritisnite nekoliko puta dugme i pratite kretanja na meračima, svaki put kada pritisnete dugme kontrole Gauge se pomeraju za 10%. Sličan primer možete da izvedete samo što će te za napredovanje koristiti kontrolu-merač vremena, tajmer.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.