U trendu

Delphi – Registry baza

U starijim verzijama Windows-a, razne aplikacije su upisivale svoje bitne konfiguracione podatke u fajl „Win.ini“. Danas se pored ovog načina, za upisivanje konfiguracionih podataka uglavnom koristi Registry baza koja sadrži skoro sve opcije vašeg operativnog sistema, ali i ostalih instaliranih programa.
Svaki zapis se u Registry-ju naziva ključ (key), koji morate otvoriti, ako mu želite pristupiti. Evo jednog primera ključa:

"HKEY_LOCAL_MACHINE
SoftwareS3SWITCH"

Svaki ključ može imati više polja, a podrazumevano je polje pod nazivom „Default“ koje uglavnom nećete koristiti. Za svoje programe će te kreirati sopstvene ključeve.
U Delphi-ju ćemo sa Registry bazom raditi preko Windows API funkcija: RegOpenkey, RegCreateKey, RegQueryValue, RegSetvalue i RegDeleteKey. Rad sa ovim funkcijama je umnogome olakšan, zahvaljujući Delphi VCL klasi TRegisty. Ova klasa ima sledeće osobine:

  • CurrentKey – ovo je Integer vrednost koja predstavlja trenutno aktivni ključ, pošto sve metode koje rade sa klasom TRegistry barataju samo sa trenutnim ključem.
  • RootKey i CurrentPath – osobine čijom kombinacojim dobijamo ime trenutnog ključa. Na primer, ako imamo ključ "HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareS3SWITCH", RootKey je "HKEY_LOCAL_MACHINE", a CurrentPath osobina sadrži "SoftwareS3SWITCH".
  • LazyWrite – je osobina koja određuje na koji će se način upisati vredost ključa u Registry bazu i ima dve vrednosti:
    • True – ovom vrednošću određujemo da naša aplikacija nastavi sa radom, čim počne upis ključa u bazu.
    • False – sa ovom vrednošću, naša aplikacija će nastviti rad, tek kada se završi upis u bazu.

Da kažemo samo da je podrazumevana vrednost osobine „RootKey“ – „HKEY_CURRENT_USER“, tj. kada budete za vaše aplikacije upisivali određene ključeve-informacije, smeštaćete ih u ovaj RootKey. Inače, informacije je moguće smeštati i u druge RootKey-je, jednostavno dodelite novu vrednost.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.