Delphi – TClipboard klasa

Većina vas poznaje Windows funkcije: Cut, Copy i Paste, koje se nalaze na padajućem meniju Edit gotovo svake aplikacije. Ove funkcije nam omogućavaju rad sa Windows Clipboard-om, i to najčešće za manipulaciju tekstom, u jednoj ili više aplikacija. Ali, Clipboard može da radi i sa drugim formatima zapisa, pa i sa grafičkim. Probajte da pritisnete taster „Print Screen“ na tastaturi, sadržaj ekrana će se preneti kao bitmapa u Clipboard.

Delphi i njegove komponente: TEdit, TMaskedEdit i TMemo, omogućavaju vam rad sa tekstualnim sadržajima Clipboard-a. Ovo nam omogućavaju tri instrukcije-komande:

 • CutToClipboard – odgovara komandi sa menija „Edit -> Cut“
 • CopyToClipboard – odgovara komandi sa menija „Edit -> Copy“
 • PasteFromClipboard – odgovara komandi sa menija „Edit -> Paste“.
Evo i primera:

Memo1.PasteFromClipboard

Pomoću prethodne instrukcije otpustićemo sadržaj iz Clipboarda, u našu TMemo kontrolu koju postavimo na formu.

Sve prethodne instrukcije uglavnom služe sa rad sa tekstom, ako želite da radite i sa netekstualnim podacima, koristićete klasu „TClipboard„. Da bi uopšte implementirali primenu ove klase (koja se ne nalazi na VCL paleti), moraćete da ubacite u deklaraciju „uses“ tekst „Clipbrd“ i to iza ključne reči „Implementation“ (sve ovo naravno dodajemo u modul forme).


implementation
uses Clipbrd;

Sada ćemo kao primer primene ove klase, kreirati mali program.
 1. Kreirajte novi projekt i na praznu formu postavite: TMemo kontrolu i dva dugmeta (CommandButton).
 2. Osobinu „Caption“ prvog dugmeta postavite na „Kopiraj“, a drugog na „Otpusti“.
 3. Kliknite dvostruko na prvo dugme, i dobićete editor koda, u koji unosite sledeći programski kod:

  Memo1.SelectAll ;
  Clipboard.AsText := Memo1.Text ;

  Ovaj programski kod će izvršiti selekciju sadržaja kontrole Memo1 i izvršiti kopiranje u Clipboard.
 4. Sada kliknite dvostruko na drugo dugme, i unesite sledeći programski kod:

  Memo1.Text := Clipboard.AsText;

  Oba procedura će jednostavno iskopirat sadržaj Clipboard-a u našu Memo kontrolu.

Pokrenite program i isprobajte funkcije kopiraj i otpusti u kombinaciji sa drugim programima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.