Excel – Funkcija VLOOKUP

Pošto jedan radni list MS Excel-a može da sadrži više tabela i ogroman broj podataka, često se kao vrlo važna aktivnost postavlja pretraživanje. Upravo za te slučajeve koristi se funkcija „VLOOKUP„. Ova funkcija je namenjena malo naprednijim korisnicima, zbog malo složenije sintakse. A funkcija svoju pravu vrednost dobija kada se koristi u radu sa Excel-ovim bazama podataka.

Funkcija VLOOKUP se koristi za pretraživanje određenih vrednosti u prvoj levoj koloni, pošto se pretpostavlja da tu smeštamo polja sa ključnim vrednostima (polja u kojima se nalaze podaci koji se ne ponavljaju i koji jedinstveno određuju podatke po redovima). Kao rezultat funkcije dobijamo vrednost koja se nalazi u preseku zadate kolone i odgovarajućeg reda (onog u kome se nalazi traženi podatak). Sintaksa funkcije je sledeća:


VLOOKUP (Trazena_vrednost; Blok_celija;
Broj_kolone; Najbliza_vrednost)

Gde argumeniti predstavljaju:
  • Trazena_vrednost – vrednost koja se traži u ćelijama prve kolone određenog bloka ćelija.
  • Blok_celija – pravougaoni blok ćelija koji predstavlja oblast pretraživanja.
  • Broj_kolone – broj kolone u okviru bloka ćelija, čija će se vrednost vratiti iz ćelije odgovarajućeg reda. Broj kolone mora biti veći ili jednak jedinici (1), i manji ili jednak ukupnom broju kolona.
  • Najbliza_vrednost – pomoću ovog argumenta određujemo tačnost pretraživanja i postoje dve vrednosti argumenta:
    • TRUE – u prvoj koloni će se tražiti najbliža manja ili jednaka vrednost onoj koja se traži. Ali za ovu pretragu, prva kolona mora biti sortirana po rastućem redosledu, u suprotnom nećemo dobiti pravi rezultat.
    • FALSE – u prvoj koloni će se tražiti jednaka vrednost sa vrednošću koja je navedena u argumentu „Trazena_vrednost „.

U primeru na slici vidimo jednu listu, koja predstavlja jednu skraćenu bazu podataka. Prva kolona sadrži jedinstvene vrednosti za svaku podataka, pa ćemo tako pretraživanje vršiti u njoj. Ispod tabele u prvoj ćeliji ćemo unositi traženi MBR (matični broj), a ćelija ispod će da vrati rezultat. Ovde ćemo da iskombinujemo i funkciju „IF“ koja će proveravati da li je ćelija za pretraživanje prazna.


=IF(B10=““; „“; VLOOKUP(1234; skup; 2; FALSE))

Šta će se desiti? Kada u ćeliju B10 unesemo traženu vrednost, vršiće se pretraga i to po matičnom broju, inače ako ne unesemo vrednost donja ćelija neće prikazati nikakvu vrednost. Tražiće se identična vrednost traženoj i kada se pronađe, prikazaće se vrednost iz druge kolone.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.