Excel – Grafikoni

U slučaju da ste ikada imali posla sa tabelama i brojčanim podacima u njima, sigurno ste te podatke želeli da grafički prikažete. Svi znamo da slike govore više od reči (brojki), pa tako i MS Excel poseduje odlične mogućnosti u pogledu predstavljanja vaših podataka grafički. Šta je grafikon (Chart)? To je u stvari određena vrsta grafičkog objekta koja je direktno povezana sa podacima u radnim listovima. Kada kažemo „direktno“ to znači da svaka promena u tabelama dovodi i do promena u grafikonima. Izvor podataka predstavljaju numeričke vrednosti iz tabela, a koje su u grafikonima predstavljene tačkama. Tačke su uređene u grupe podataka, tzv. serije. Grafikoni se predstvaljaju na dva načina: kao deo tekućeg radnog lista ili na novom radnom listu. Najčešće se koristi ova prva mogućnost.

Sada ćemo videti kako da pomoću ugrađenog čarobnjaka dođemo do našeg grafikona. Čarobnjak pokrećete na dva načina: ili klikom na dugme na paleti alata ili pozivom menija „Insert -> Chart“. Kada pokrenete čarobnjak dobićete prvi od četiri dijalog prozora, u kojem birate jedan od četrnaest tipova grafikona. Izbor tipa podataka zavisi od vaših potreba, tj. o prirodi podataka koje predstavljate. Najčešće ćete koristiti grafik u obliku vertikalnih linija (histogram – Column). Ukoliko pritisnete dugme „Press and Hold to View Sample“ videćete kako će približno izgledati vaš grafikon. U svakom od koraka možete pritisnuti dugme „Finish“ da bi završili odmah rad u čarobnjaku. U drugom koraku određujete skup podataka i kako će se predstaviti (po apscisi ili ordinati). U trećem koraku možete da zadate naslov celog grafikona i pojedinih osa (kartica „Titles“). Na kartici „Axes“ birate da li će se prikazati vrednosti na osama, a na sledećoj kartici („Gridlines“) birate da li će se videti pomoćne linije na grafikonu. Sledeća je legenda, tj. da li će se prikazati i gde. Na kartici „Data Labels“ biramo da li će se videti na grafikonu i brojčane vrednosti svake tačke. I na poslednjoj kartici birate da li će se sa grafikonom prikazati i podaci, tabelarno. Poslednja opcija se koristi uglavnom kada grafikon postavljamo na poseban radni list.

U četvrtom koraku vrši se izbor o tome gde će biti smešten grafikon, na posebni radni list ili na tekući. Rad čarobnjaka završavate pritiskom na „Finish“. Kada je grafikon završen i postavljen na radni list, kasnije takođe možete vršiti korekcije izgleda samog grafikona i prilagoditi ga sopstvenim potrebama. Za ovo jednostavno dvostruko kliknite na željeni deo grafikona.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.