Excel – Ulepšavanje grafikona

U Excel-u možete dibiti odlične i originalne efekte kada radite sa grafikonima. Na primer, postojeće linijske grafikone (column tip) možete pretvoriti u živopisne grafikone, zamenom postojećih linija nekom slikom ili bitmapom. To ćemo uraditi tako što ćemo dodati sliku pojednim vrstama oznaka podataka. Ovim postupkom, sliku možete dodati oznakama podataka u veertikalnim stupcima (column), položenim linijama (bars), legendi u 2D i 3D grafikonima ili na kraju, ivicama u 3D grafikonima.

Prikazaćemo kako se to radi na primeru kada imate već gotov grafikon, a želeli bi ste da ga malo obogatite:

  • Klikite na neku od vetikalnih linija koje predstavljaju podatke (sve linije predstavljaju tzv. seriju podataka)
  • Zapazite da se na svakoj liniji pojavljuje mali kavdratić, što znači da ste izabrali celu seriju podataka
  • Kliknite sada desnim tasterom miša iznad bilo koje linije i u priručnom meniju izaberite „Format Data Series“
  • Otvoriće vam se novi dijalog prozor u kome ćete preći na karticu „Patterns“, ukoliko već niste na njoj.
Cela ova kartica je posvećena formatiranju linija koje predstavljaju serije podataka. Nama će u ovom slučaju biti u centru pažnje sekcija „Area“ koja služi za formatiranje unutrašnjosti samih linija, tj. ispune. U krajnjem slučaju postavkom na opciju „None“ serije podataka se neće ni videti na grafikonu. Pošto mi želimo da ubacimo neku sliku umesto linija, kliknućemo na dugme „Fill Effects…“ preko koga ulazimo u novi dijalog „Fill Effects“ gde biramo efekat ispune. Sam Excel nam nudi dosta tekstura i gotovih pozadina, ali u ovom slučaju ćemo to preskočiti. Pređite na karticu „Picture“ i na njoj pritisnite dugme „Select Picture…“ kojom biramo bitmapu sa diska za naš grafikon. Kada pronađete sliku kliknite na „OK“, zatvoriće se tekući dijalog prozor, a u dijalog prozoru „Format Data Series“ u sekciji „Sample“ videćete objekat ispune našeg grafikona. Kliknite na dugme „OK“. Samo jedna mala napomena, efekat ispune nije dostupan za oznake podataka u 2D linijskom, raspršenom i u neispunjenom radarskom grafikonu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.