GPRS – spas za Ericsson

Kriza u sektoru telekomunikacija odrazila se i na poslovanje kompanije Ericsson, pa je ona, prvi put u svojoj istoriji, zabeležila gubitke na kraju 2001. godine. Smanjenje troškova nije pomoglo (otpušteno 20.000 radnika, oko 20% od ukupnog broja zaposlenih) – nada leži u GPRS tehnologiji, koja će ove godine postepeno početi da zamenjuje GSM.

Pad prodaje GSM telefona, uslovljen zasićenošću tržišta, prisiljava proizvođače telefona i opreme da što brže krenu u osvajanje tržišta, nudeći mu novu tehnologiju, koja predstavlja međufazu na putu ka mrežama treće generacije (3G).

GPRS (General Packet Radio Service) je tehnika prenošenja podataka bazirana na Internet protokolu, koja omogućava teoretsku brzinu prenosa od 170 kbps. Za razliku od linearnog prenošenja govora, podaci se razlažu u pakete, koji se ponovo slažu u celinu kod primaoca.

Jedna od ključnih vrlina ove tehnologije jeste tzv. „always on“ pristup mreži, koji ukida povezivanje po potrebi. Svi servisi su, praktično, dostupni trenutno, pritiskom na dugme. U praksi to znači ne samo komforniji i brži pristup i korišćenje već i manje troškova i za operatera i korisnika. Kapaciteti mreže se koriste samo kada vlasnik GPRS aparata koristi određeni servis i šalje/prima podatke, pri čemu ne plaća za vreme provedeno na mreži, već za količinu podataka koje je poslao/primio.

GSM tehnologija, koju koriste telefoni druge generacije, omogućuje brzinu prenosa od 9,6 kbps, što izgleda vrlo skromno u poređenju sa 170 kbps, koliko je teoretski moguće na GPRS mreži. Ipak, u praksi će ova brzina biti manja: zavisiće od tipa mreže i kapaciteta operatera, pa će se primanje podataka vršiti (u proseku) brzinom od 50 kbit/s, a slanje brzinom 10-28 kbps. Uz ovakve osobine i mogućnosti, GPRS mreža predstavlja „podmrežu“ Interneta, i predstavlja prvi korak u procesu spajanja radio i Internet komunikacija. Koje GPRS modele nudi Ericsson, i kakve su njihove mogućnosti?

T65

„Na Internetu ste jednim pritiskom na dugme“ – na ovaj način Ericsson preporučuje telefon čija je težina 94 gr, a dimenzije 105 x 49 x 21 mm. T65 podržava EMS (Enhanced Message Service) – pored „golog“ teksta, korisnik može uz poruku da pošalje i sliku, animaciju, zvuk, ili sve to zajedno. Za korisnike je zanimljiv i telefonski imenik ovog modela: osnovnim podacima može da se doda i slika, pa da se tako zaista i vidi ko zove.

T39

Ovaj telefon sve ima: posle broja modela sledi i „gomila“ skraćenica koje na to ukazuju (GPRS Bluetooth WAP GSM). Stalno povezan na Internet (kao i svi GPRS modeli), T39 će sa lakoćom da surfuje kroz narastajući broj WAP sajtova (WAP 1.2.1 browser), ali i da preuzme ulogu brzog modema za laptop ili PDA, u trenutku kada vlasnik poželi da surfuje webom, koristi e-mail ili pristupi intranetu svoje firme. Da bi telefon postao modem, povezivanje sa računarom vrši se bežično (Bluetooth tehnologija).

Ugrađene PIM (Personal Information Management) aplikacije omogućuju sortiranje podataka i planiranje vremena na način koji je do sada bio rezervisan isključivo za prenosive računare. Naravno, ovaj model će, bez problema, raditi i u GSM mreži.

T68

I uz ovaj model (na slici) stoje iste odrednice kao i kod prethodno opisanog – puno „ime i prezime“ glasi „Ericsson T68 GPRS Bluetooth WAP GSM Phone“. Reč je o prvom Eriksonovom modelu koji ima ekran u boji, veličine 101 x 80 piksela. Pomoću njega je moguće downloadovati slike koje imaju do 256 boja, a u slanju poruka odlazi korak dalje od svojih „kolega“: kompanija ga reklamira kao prvi model kojim započinje faza istinski multimedijalnih poruka (MMS – Multi Media Messaging). Na ekranu mogu da budu i ikonice, a ugrađeni džojstik ima ulogu miša.

R600

Ovaj model nema ekran u boji, ali je zato moguće da displej bude zelen, crven ili narandžast. Maksimalna brzina prenosa koju može da ostvari je 43,2 kbps, a korisniku su na raspolaganju i jednostavan kalendar i podsetnik.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.