U trendu

JavaScript – Flash efekat u statusnoj liniji

U prethodnim prilozima pisali smo o manipulaciji statusnom linijom, i načinima predstavljanja podataka u njoj. U ovom prilogu ćemo se nadovezati na prethodne, i govorićemo o flash efektu ili blink efektu (efektu treperenja). Efektom postižemo da se određena poruka na statusnoj liniji naizmenično prikazuje i neprikazuje, u određenim vremenskim intervalima. Ovaj efekat mnogo više privlači pažnju posetilaca od efekta klizanja (scroll) teksta po liniji, pa se može koristiti za neke reklamne poruke. Inače, ovo nije često korišćen efekat na Internetu. Evi i samog skripta:


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!–
var poruka="www.krstarica.com!!";
var brzina=400;
var vidljivost=0;

function Flash()
{
if (vidljivost == 0) {
window.status=poruka;
vidljivost=1;
}
else {
window.status="";
vidljivost=0;
}
setTimeout(‘Flash()’, brzina);
}
//–>
</SCRIPT>


Kada smo prethodni kod ugnjezdili u <HEAD> tag, potrebno je da samo iz <BODY> taga pozovemo funkciju:


<BODY onLoad="Flash()">

Kako radi funkcija? Pa, vrlo jednostavno, u varijablu poruka smeštamo poruku za prikazivanje u statusnoj liniji, varijabla brzina predstavlja vreme prikazivanja stanja 1 i 0. Kada pozovemo funkciju proverava se varijabla vidljivost, i ako je stanje „0“ prikazuje se poruka u statusnoj liniji, u suprotnom se prikazuje poruka veličine nula („“), a zatim se rekurzivno poziva ista funkcija i tako u krug.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.