U trendu

Kako efikasno pretraživati internet?

U polje za upit unesite reči koje želite da pronađete, a potom kliknite na dugme „Pretraži“ (ili pritisnite taster „Enter“ na tastaturi). Pretraživač će pronaći rezultate koji sadrže sve tražene reči – u naslovu, opisu strane ili bilo gde u tekstu.

Ukoliko pretraživač pronađe mnogo više strana nego što očekujete – dodajte još ključnih reči u upit.

Željene i neželjene reči (+, -)

Upotrebom operatora + i možete kontrolisati koje reči želite, odnosno ne želite u rezultatima pretraživanja:

 • Dodavanjem operatora + ispred reči nalažete da data reč bude pronađena u svim rezultatima pretraživanja.
 • Dodavanje operatora ispred reči označava da su rezultati pretraživanja koji sadrže datu reč neželjeni.

Primer: muzika +pop -rok

Pretraživanje fraza (“ „)

Ukoliko reči koje pretražujete stavite pod znake navoda, pretraživač će pronaći rezultate koji zadovoljavaju baš taj izraz.

Primer: „rok muzika“

Bulovi izrazi (AND, OR, NOT)

Bulovi izrazi omogućavaju finu kontrolu pretraživanja:

 • Operator AND: Pronalaze se rezultati koji sadrže sve naznačene reči ili fraze.
  Primer: čokolada AND vanila
 • Operator OR: Pronalaze se rezultati koji sadrže bar jednu od reči ili fraza.
  Primer: čokolada OR „sladoled od čokolade“
 • Operator NOT: Ignorišu se rezultati koji sadrže reč ili frazu.
  Primer: čokolada NOT vanila
 • Zagrade ( ): Koriste se za grupisanje složenih izraza.
  Primer: (čokolada AND vanila) OR (malina NOT džem)

Unošenje odgovarajućeg broja ispravno odabranih ključnih reči

Prilikom formulisanja upita za pretraživanje Interneta, veoma je bitno precizirati traženu informaciju. Ukoliko su reči koje čine upit po svojoj prirodi opšte, rezultati pretrage neće biti dovoljno precizni i biće ih previše; s druge strane, ukoliko se upit previše suzi, ograniči – broj rezultata pretrage može biti nedovoljan, a može se čak desiti da rezultata i ne bude.

U svakom slučaju, glavni pokazatelj opštosti, odnosno ograničenosti, tj. suženosti upita jeste broj pronađenih rezultata, pa s obzirom na to i treba prilagođavati ključne reči tako da imaju opštije, odnosno uže značenje.

Previše ključnih reči (sinonima)

Prilikom kreiranja upita, tj. unosa za pretragu, ne treba koristiti prevelik broj ključnih reči, ni sinonima, jer to smanjuje efektivnost pretraživanja, tj. broj pronađenih relevantnih rezultata.

Stoga se preporučuje da se u upitu koriste maksimalno tri tehnike pretraživanja i da se broj ključnih reči ograniči na šest do osam.

Stavljanje najvažnijeg termina u upitu na prvo mesto

Najvažniji termin ili deo složenog upita treba staviti na prvo mesto prilikom popunjavanja polja za pretragu, jer će to uticati na redosled dobijenih rezultata pretrage.

Opšte smernice za formulisanje upita

Iskustvo pokazuje da upit koji daje dobre rezultate pretrage:

 • nastaje u nekoliko koraka, najčešće 4-6
 • ima najviše 8 ključnih reči
 • ima najviše 2 fraze

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.