Mobilni telefoni pod lupom – „lenje baterije“?

Na funkcionisanje akumulatora u mobilnim telefonima utiču sledeći faktori:

Spoljašnja temperatura
Ekstremne temperature i temperaturne oscilacije mogu da utiču na učinak akumulatora. NiMH-akumulatori na temperaturama ispod -15 stepeni Celzijusa pokazuju znatno smanjeni učinak, a iznad granične temperature od +45 stepeni, bitno se smanjuje njihova sposobnost punjenja. Litijumski akumulatori, naprotiv, nisu tako osetljivi. Kod njih je donja granična temperatura -20 stepeni, a gornja +60 stepeni.

Samopražnjenje
Svaki akumulator koji nije u upotrebi, vremenom se prazni sam od sebe. U toku tri meseca akumulator na taj način gubi oko 80% svog punjenja. Samopražnjenje je zavisno od temperature. Što je viša temperatura, veće je i samopražnjenje.

Prepunjavanje
Akumulator ni u kom slučaju ne sme da se prepuni. Na sreću, pri korišćenju odgovarajućih punjača ovaj rizik je isključen. Ovi punjači, po pravilu, raspolažu aktivnom elektronikom, koja postupak punjenja prekida ili prebacuje na tzv. održavajuće punjenje, čim se akumulator napuni.

Kratki spoj
Ukoliko se spoljašnji polovi akumulatora premoste nekim provodljivim predmetom, dolazi do tzv. spoljašnjeg baterijskog kratkog spoja. Ovako nešto se može dogoditi svakodnevnim sitnim nepažnjama. Zato treba paziti da se napunjeni akumulator ne nosi zajedno sa novčićima ili svežnjevima ključeva u džepu ili torbi.

Memorijski efekat
Ovaj fenomen se javlja samo kod NiCd-akumulatora. Mada se jedva još mogu naći mobilni telefoni sa NiCd-tehnikom, radi potpune informisanosti i ovo treba razjasniti. Ukoliko se NiCd-akumulatori pune, a da prethodno nisu potpuno ispražnjeni, na negativnoj elektrodi se mogu stvoriti kristali kadmijuma. Time nastaje nepoželjno drugostepeno pražnjenje, koje akumulator „pamti“. Prilikom sledećeg pražnjenja, akumulator se „seća“ samo onog dela akumulirane struje koji odgovara tom drugostepenom pražnjenju i mada je potpuno napunjen, on predaje samo taj manji deo svog kapaciteta. Ukoliko nakon toga usledi još nekoliko nepotpunih pražnjenja, proces sve više uzima maha, a učinak akumulatora sve više opada i on se trajno oštećuje. Za memorijski efekat je karakteristično to što tokom upotrebe akumulatora ne dolazi do postepenog, već do trenutnog pada napona, tako da se odgovarajući uređaj trenutno isključuje.

Efekat „lenjih baterija“ (Lazy-Battery-Effect)
Efekat „lenjih baterija“ može da se javi kod NiMH-akumulatora. Slično memorijskom efektu i ovaj efekat nastaje punjenjem još neispražnjenih akumulatora, čime se smanjuje njihov kapacitet, s tom razlikom što se opadanje napona ne dešava odjednom, već postepeno. Uređaj se tako isključuje ranije nego uobičajeno. Srećom, suprotno memorijskom efektu, efekat „lenjih baterija“ ne oštećuje akumulator.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.