U trendu

Napravite Backup svojih podataka

Kao i sve što pripada elektonici i novim tehnologijama, i vaš kompjuter može jednog dana da otkaže. U slučaju da se desi neki teži kvar (recimo na hard disku), izgubićete sve podatke. Šta treba uraditi da bi otklonili posledice ovakvih incidenata? Osnovno je da napravite startup disk, ali i backup-ujte svoje podatake. BackUp podataka je kreiranje sigurnosnih kopija vaših podataka sa hard diska na neke druge medijume.

Sa instalacijom Windows-a 98 dolazi program za kreiranje sigurnosnih kopija, koji pozivate preko dugmeta Start i sledeće prečice „Programs -> Accessories -> System tools -> BackUp“. Pozivom programa dobićete prvo dijalog prozor u kome birate između tri opcije:

  • Create new backup job – kreiranje nove backup aktivnosti
  • Open existing backup job – otvaranje postojeće aktivnosti
  • Restore backed up files – vraćanje podataka iz backup-ovanog fajla.
Izaberite prvu opciju (Create backup job) i pritisnite „OK“, pokrenuće se čarobnjak koji će vam pomoći u kreiranju backup-a. U prvom prozoru izaberite „Backup selected files“ i kliknite na „Next“. Otvoriće vam se prozor sličan Windows Explorer-u. Sada možete da se krećete po diskovima, kroz foldere i fajlove i da svaki od njih izaberete za backup. Izbor vršite tako što potvrdite polje za potvrdu (prazan kvadratić) levo od putanje do željenog foldera, i to u levom oknu prozora. Kada vršite izbor pojedinačnih fajlova, otvorite u levom oknu folder gde se nalazi željeni fajl i potom u desnom oknu potvrdite kvadratić pored naziva fajla. Kliknite na „Next“ i dobićete prozor sledećeg koraka čarobnjaka u kome birate da li želite da backup-ujete sve izabrane fajlove (foldere) ili samo nove i izmenjene. Ovde ćemo izabrati prvu opciju, „All selected files“, i kliknućemo na „Next“. Čarobnjak će vas sada pitati gde želite da snimite backup, podrazumevana opcija je flopi disk. Pripremite diskete i dajte ime fajlu u koji ćete snimiti, ekstenzija će biti „*.qic“, i kliknite na „Next“. U sledećem prozoru samo kliknite na „Next“ i dobićete poslednji prozor čarobnjaka, u kome treba samo da unesete naziv backup aktivnosti i pritisnete dugme „Start“. Počeće proces backup-ovanja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.