U trendu

Office – Organizacioni dijagrami

Ako niste znali uz paket MS Office dolazi i program za crtanje organizacionih, strukturnih dijagrama koji se zove „MS Organization Chart“. Najčešće služi za prikaz organizacione strukture u nekoj firmi. Kada ga pokrenete, program već automatski obezbeđuje strukturu dijagrama, na vama samo ostaje da unesete imena i funkcije u predviđena polja. Na osnovu položaja u dijagramu možete da utvrdite gde se ko nalazi, npr. menadžment firme se nalazi na vrhu, a potčinjeni saradnici subordinativno se ređaju na dole.

Iz bilo kog Office programa pozivom na meni „Insert -> Picture -> Organization Chart“ ili „Insert -> Object“, dobićete prozor programa Organization Chart. Na početku ćete dobiti osnovnu strukturu koju možete da modifikujete i proširujete. Da bi upisali tekst u postojeće polje dijagrama, kliknite u polje i upišite ime osobe i eventualno funkciju (ispod imena), na kraju pritisnite „Enter“. U jednom polju možete dodati još i neki komentar, dužine do dva reda, ako nećete dodavati komentar, jednostavno ostavite prazna predviđena mesta. Kada ste završili unos kliknite bilo gde van datog polja. Za izmenu naslova, selektujte postojeći uzorak naslova (Chart Title) u gornjem delu dijagrama, i upišite novi, kada završite izmenu kliknite bilo gde izvan polja.

Dodavanje polja vršimo tako što pritisnemo jedno od dugmića sa palete: „Subordinate“, „Co-worker“, i onda mišem selektujte polje u dijagramu za koje želite da vežete novo polje. Unesite odgovarajuće podatke u novo polje i kliknite na kraju, izvan polja. Stil dijagrama možemo izmeniti ako selektujemo jedno ili više postojećih polja, izaberemo meni „Styles“ i kliknemo dugme koje predstavlja novi, željeni stil. Kada završite jedan dijagram možete izmeniti hijerarhijsku strukturu premeštanjem polja da biste što bolje opisali trenutno stanje u vašoj firmi. Stil i boju linija dijagrama možete izmeniti tako što otvorite padajući meni „Lines -> Thickness ili -> Style“, a potom izaberete željnu debljinu linija ili boju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.