Pristup serveru sa udaljene lokacije 4: Terminal Services

Terminal Services (TS) omogućava da se aplikacija izvršava na NT 4.0 ili Windows 2000 serveru, pri čemu se unos podataka i prikaz rezultata obrade odvija na različitim klijentskim uređajima, odnosno Windows terminalima. Jedan TS server može da podrži mnogo korisnika sa pristupom sa udaljene lokacije istovremeno, a kad administrator instalira potrebne aplikacije na TS server, korisnici sa udaljenim pristupom mogu da se povežu praktično bilo kojim vidom uobičajene Internet veze (čak i 28.8k modemskom vezom) i imaju pristup najvećem broju poslovnih aplikacija na terminalskom serveru. Oni mogu da rade sa fajlovima sa servera, primaju, čitaju i šalju svoju e-poštu, pa čak i da rade sa bazama podataka pohranjenim u fajlovima, pri čemu su performanse uporedive sa onim koje se postižu u LAN (local area network) okruženjima.

Paket Terminal Services iziskuje da korisnici na svojim računarima imaju instaliran Terminal Services Advanced Client (TSAC) softver. Ukoliko se radi o korisnicima koji bi aplikacijama želeli da pristupaju sa javnih mesta (kao što su web cafe-i), TSAC softver je dostupan i u obliku ActiveX kontrole za Internet Explorer.

Premda su Terminal Services moćan i široko primenjiv skup alata, trebalo bi obratiti pažnju na nekoliko stvari:

  • server na kom se izvršavaju TS mora imati dovoljno procesorske i memorijske snage kako bi mogao da podrži maksimalan broj istovremeno priključenih korisnika;
  • aplikacije koje podržavaju multimedijalni sadržaj (npr. Media Player ili NetMeeting) ne funkcionišu pod TS, dok prikaz rasterske ili komplikovanije vektorske grafike (npr. PowerPoint, Visio) može biti veoma spor;
  • nije omogućen offline rad, što znači da korisnici sve vreme rada moraju biti povezani na TS server.

Poslednja stavka čini Terminal Services znatno pogodnijim za kućne korisnike nego za one koji se koriste prenosivim kompjuterima, mada i potonjoj grupi TS može koristiti za određene tipove poslova, kao što je brza obrada nekog fajla ili unošenje odrednice u bazu podataka.

Sve verzije Windows 2000 servera podržavaju TS, tako da sistem administratori ovakvih sistema imaju izvanredne mogućnosti i za “daljinsko” održavanje sistema, ali i za troubleshooting u slučaju problema na serverskoj strani.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.