Pristup serveru sa udaljene lokacije 7: Instant Messaging, konferencije i još ponešto

Exchange Conferencing Server funkcioniše u kombinaciji sa Exchange 2000 Server-om i Windows 2000 Server-om kako bi celoj lokalnoj mreži omogućio data, video i audio konferencije, kontrolu rasporeda konferencija i kontrolu pristupa konferencijama. On suštinski unapređuje standardne mogućnosti Microsoft NetMeeting-a i Outlook-a, omogućujući korisnicima da zakazuju i održavaju online “sastanke” sa gotovo jednakom efikasnošću kao kada su u pitanju fizički sastanci. Grupe intranet i Internet korisnika mogu verbalno i vizuelno da komuniciraju sa svakim ko je uključen u konferenciju, a imaju pristup i zajedničkoj “tabli” za razmenu podataka (whiteboard), kao i mogućnost deljenja aplikacija i dokumenata. Za razliku od peer-to-peer konferencija koje omogućuje NetMeeting i koje su obično usmerene na parove korisnika, Conferencing Server daje mnogo veće i kompletnije mogućnosti širim grupama, a, pored toga, kapacitete mreže koristi daleko efikasnije.

Exchange Conferencing je od posebne koristi za one koji treba zajedno sa svojim konferencijskim “kolegama” da rade na određenim dokumentima ili fajlovima. Dok je live video veoma rudimentaran čak i preko DSL ili kablovske modemske veze, dotle korisnici za 128k ili ISDN vezom mogu simultano da rade na istom dokumentu i istovremeno razgovaraju sa veoma dobrom audio reprodukcijom.

Exchange 2000 Instant Messaging (IM) omogućuje korisnicima da razmenjuju kratke tekstualne poruke preko intraneta ili Interneta diskretno i u realnom vremenu, sa mogućnošću uvida u mrežni status korespondenta (da li je on- ili offline). Kada korisnici sa pristupom sa udaljene lokacije žele da komuniciraju sa kolegama, a Internet veza ih sprečava da istovremeno koriste telefon, Exchange Instant Messaging im omogućuje da ipak ostvare kontakt zadovoljavajućeg kvaliteta u realnom vremenu. Exchange Instant Messaging i firewall kompanije se mogu konfigurisati tako da VPN veza ne bude neophodna za po server bezbedan pristup IM-u sa Interneta, pri čemu na radnim stanicama korisnika mora biti aktivan MSN Messenger.

Predstojeće izdanje Windows-a XP uključivaće i novu opciju koja će ličiti na Terminal Services, a zvaće se Remote Assistant. Ako korisnik odobri pristup, administrator ili osoblje help desk-a može imati uvid, pa čak i obavljati konfiguracione i instalacione poslove na Windows XP radnoj stanici korisnika. Ova mogućnost biće od značaja za pružanje podrške korisnicima koji serveru pristupaju sa udaljene lokacije, posebno s obzirom da se često dešava da oni konfigurišu svoje radne stanice na način koji znatno odstupa od standarda kompanije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.