Registry – Uvoz i izvoz ključeva (II deo)

U primeru iz prethodnog priloga o registracionoj bazi operativnog sistema, izvezli smo ključ vezan za podešavanja desktopa sistema. Prvi red sa oznakom REGEDIT4 određuje tip fajla i njegovu verziju. Već drugi red identifikuje sam ključ – [HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop], ključ u kome su smeštene postavke vezane za desktop.

Svi naredni redovi pojedinačno opisuju svaku od vrednosti postavki – „Wallpaper“=““ (vrednost kojom je određeno da na desktopu nema nikakve pozadine). Identifikator ključne vrednosti nalazi se levo od znaka "=", a desno je sama vrednost, koja može da pripada jednom od tri tipa vrednosti: DWord, Binary i String.

U ovakvom tekstualnom fajlu možete slobodno činiti izmene, jer se modifikacije neće direktno preneti na registracionu bazu. Kada napravite potrebne izmene, ovakav *.REG fajl možete distribuirati saradnicima kako bi i oni načinili potrebne izmene na vlastitim kompjuterima.

Sve što je potrebno da se uradi na ciljnom kompjuteru je da dvostrukim klikom pokrenete REG fajl. Operativni sistem će vas svaki put, pre nego što se nove vrednosti unesu u bazu, upitati da li sigurno želite izmenu. Nakon potvrdnog odgovora, registraciona baza će biti modifikovana, a efekte izmene pojedinačnog podešavanja možete videti ili odmah, ili po restartovanju kompjutera.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.