Windows – Miš i tastatura u kombinaciji

Korisnici kompjutera se uglavnom dele na dve grupe, jedne koji se trude da sve na kompjuteru rade preko tastature i one druge, koji „ne ispuštaju“ miša. Mnogi možda nisu ni upoznati sa velikim potencijalom koji miš i tastatura čine u tandemu. Zato ćemo vas upoznati sa najvažnijim prečicama i kombinacijama.

Možda jedna od najpoznatijuh i najupotrebljavanijih kombinacija je taster „Shift“ i miš. Držeći taster „Shift“ i klikovima miša vršimo proširenje postojeće selekcije, bilo da se radi o bloku teksta ili o ikonama na desktopu, fajlovima i dr. Recimo ako smo već izabrali neku ikonu na desktopu, pritisnite taster „Shift“ i mišem kliknite na sledeće ikone. Te druge će biti pridodate selekciji. Ili, ako pregledate fajlove u Windows Explorer-u i obeležite jedan fajl, držite „Shift“ i kliknite na deseti fajl od trenutno izabranog, dobićemo selektovane i sve fajlove između prvog i desetog. Slično ovome je i kombinacija tastera „Shift“ i tastera strelica, „Home„, „End„, „Page Up“ i „Page Dn„.

Ako brišete neke objekte (fajlove, prečice, ikonice), i pri tome držite „Shift“ i pritisnete „Delete„, izvršićete direktno brisanje bez smeštanja u „kantu za otpatke“ (Recycle Bin). Sve prethodno važi i kada držeći „Shift“ prevučete mišem objekte u Recycle Bin.

Kada otvarate neki od foldera mišem (dvostruki klik) i pri tom držite taster „Shift„, otvorićete prozor Windows Explorer-a sa otvorenim oknom „Folders“ (prikaz stabla). Ako ovo isto (dvostruki klik+Shift) uradite sa prečicom, pokrenućete dati program, ali tako da će on biti minimiziran na Taskbar-u (radi u pozadini).

Kod gotovo svih dijalog prozora, obrazaca i formulara, sa tasterom „Tab„, prelazićete sa kontrole na kontrolu (linearno), a isto kretanje u suprotnom smeru ćete dobito ako držite „Shift“ i pritiskate taster „Tab„.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.